leftcenterrightdel
 Các đại biểu giao lưu tại tọa đàm.

Tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua buổi tọa đàm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự tọa đàm.

Cũng tại tọa đàm, nhiều đại biểu đi sâu phân tích làm rõ hơn 5 phẩm chất đặc trưng Bộ đội Cụ Hồ và 10 dấu hiệu của chủ nghĩa cá nhân; nêu ra những giải pháp phát huy các phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ cũng như những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân; khẳng định vai trò, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn 971 nói riêng; cán bộ, đảng viên Cục Vận tải nói chung đã luôn nỗ lực cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích, kết quả chung của Lữ đoàn 971, của Cục Vận tải trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở đó, các ý kiến thống nhất cho rằng, vai trò nêu gương của người chỉ huy, của đội ngũ cán bộ các cấp cùng với xây dựng bản lĩnh cho mỗi cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng. Cùng với đó nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục của các cấp ủy; tăng cường rèn luyện cán bộ, đảng viên bằng thực tiễn cách mạng. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội.

Nhiều đại biểu đã đưa ra những minh chứng cụ thể sinh động bằng suy nghĩ, việc làm cụ thể về việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong thời gian gần đây, trước ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, thì những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần, Cục Vận tải nói chung; của Lữ đoàn 971 nói riêng tiếp tục được khẳng định và phát huy. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 971 luôn khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời khẳng định bản lĩnh, ý chí, quyết tâm phát huy kết quả đạt được, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: KIM ANH