Về dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt toàn văn bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII)… 

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 

Tại buổi thông báo nhanh, Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 968 và Sư đoàn 324 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, qua đó thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động, nhất trí cao với những nội dung Trung ương đã thảo luận, thông qua. (Tin, ảnh: THANH HẢI -HỮU TÂN)

* Ngày 27-7, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, sĩ quan, QNCN, đảng viên trong đảng bộ.

leftcenterrightdel
Thiếu tá Mai Văn Điệp, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 141 thông báo các nội dung cơ bản của nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt toàn văn bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thông báo nhanh các nội dung đã được Hội nghị lần thứ 3 thảo luận và quyết định...

Ngay sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 141 sẽ tiếp tục phổ biến cho các đối tượng còn lại những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, qua đó cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết vào quá trình hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị... (Tin, ảnh: LÊ ĐỨC NINH)