leftcenterrightdel
Các cá nhân có thành tích được khen thưởng. 

Qua hơn 3 tháng huấn luyện, tại Bộ tư lệnh thành phố, cán bộ, chiến sĩ dân quân đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện: Giáo dục chính trị, pháp luật, quân sự, thể lực…

Trong thời gian tập trung huấn luyện, đơn vị duy trì kỷ luật, nền nếp chính quy, tổ chức huấn luyện thực chất, kiểm tra, đánh giá thực chất. Đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập các hình thức báo động để nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện tác phong cán bộ, chiến sĩ xử trí các tình huống.

Sau thời gian huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, thuần thục kỹ, chiến thuật, ý thức tổ chức kỷ luật, lễ tiết tác phong theo điều lệnh. Trên cơ sở đó, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện tại các đơn vị, vận dụng tốt vào thực tiễn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tặng giấy khen cho 21 cá nhân và 4 tập thể có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: NGUYÊN PHÚ