Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã báo cáo những kết quả nổi bật mà lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đạt được trong năm vừa qua.

Theo đó, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các ban, sở, ngành của Thành phố Hà Nội đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp về lãnh đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng; tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự, tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt. 

Hệ thống chính trị các cấp của Thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ quốc phòng địa phương; thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Thường xuyên kiện toàn, duy trì hiệu quả hoạt động Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân được chú trọng; công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự gặp mặt. 

Thời gian qua, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc chăm lo đầu tư cho lực lượng vũ trang cả về vật chất và tinh thần. Riêng năm 2023, đã đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình, mua sắm phương tiện, trang bị, công cụ hỗ trợ… nhằm xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.  

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, động viên thế hệ kế tiếp tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, nhà nước và nhân dân; lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan