leftcenterrightdel
Cán bộ pháo binh Sư đoàn 5 thực hiện các nội dung kiểm tra. 

Qua kiểm tra thực tiễn và nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo, đoàn công tác đánh giá: Trong 7 tháng đầu năm 2023, lực lượng pháo binh Sư đoàn 5 đã quán triệt, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị chuẩn bị chu đáo thao trường, mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện sát thực; tổ chức huấn luyện tốt theo phân cấp, đúng kế hoạch, nội dung, chương trình, thời gian, đối tượng, quân số khỏe đạt hơn 98,7%. Trong huấn luyện, các phân đội thực hiện hiệu quả việc bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, đồng thời thường xuyên tổ chức hội thao “Khẩu đội pháo binh toàn năng”.

leftcenterrightdel
Thực hiện các nội dung kiểm tra. 

Kết quả kiểm tra huấn luyện, diễn tập chiến thuật có 100% khoa, mục đạt khá, giỏi, an toàn; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật. Đoàn công tác cũng đề nghị, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật; xây dựng các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, kế hoạch…

Tin, ảnh: LÊ THUẬN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.