Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác kỹ thuật hóa học của lữ đoàn giai đoạn 2020-2024, tập trung vào các nội dung: Khai thác trang bị hóa học, cơ sở kỹ thuật; đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật hóa học; kết quả thực hiện công tác kỹ thuật hóa học.

leftcenterrightdel
Kiểm tra hệ thống trang bị hóa học trên tàu.  

Thay mặt đơn vị, Đại tá Lê Tiến Hậu, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170 báo cáo kết quả thực hiện công tác kỹ thuật hóa học của lữ đoàn. Trong những năm qua, lữ đoàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp và các cơ quan, ban, ngành nghiệp vụ cấp trên. Đơn vị quản lý tốt về số lượng, chất lượng, chủng loại trang bị khí tài hiện có; tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Xuân Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kỹ thuật hóa học của Lữ đoàn 170; đồng thời nhấn mạnh, Lữ đoàn 170 cần tiếp tục quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác kỹ thuật hóa học; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện từ khâu xây dựng kế hoạch, giáo án bài giảng, vật chất, trang bị khí tài phục vụ; chủ động tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, nội dung, thời gian đã xác định.

Tin ảnh: VĂN TỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.