Hội nghị đánh giá, trong quý I-2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ Tổng Tham mưu đã quán triệt tốt nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng và các chỉ thị, hướng dẫn của trên; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chủ động triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch để ra. Tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác thông tin tình hình thời sự, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và tình hình thời sự trong nước, quốc tế. Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; các hoạt động thăm, kiểm tra, chúc Tết của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đối với các cơ quan, đơn vị. Tổ chức, sơ, tổng kết, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong Đảng bộ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu đã hướng dẫn, chỉ đạo làm tốt công tác nắm, quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng, chấp hành kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới và các đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, điều chuyển. Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ và 10 biểu hiện chủ nghĩa cá nhân (theo Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương). Tổ chức phát động và đăng ký thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023; các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Khảo sát, nắm tình hình phục vụ soạn thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam bảo đảm chất lượng tốt. Tổng hợp báo cáo, đề xuất khen thưởng thường xuyên đợt 1-2023 cho 29 tập thể và 101 cá nhân đúng quy định.

Cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chủ động kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu. Xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương trong các nhiệm vụ chất lượng tốt, đúng thời gian quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn và làm tốt công tác chuẩn bị phục Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương giám sát đối với Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng Đảng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Chu Văn Đoàn phát biểu tại hội nghị. 

Chủ động theo dõi, hướng dẫn bàn giao công tác Đảng, công tác chính trị, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên đối với các cơ quan, đơn vị có quyết định chuyển giao, sáp nhập, giải thể. Chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành có hiệu quả công tác  Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Hội nghị thảo luận, xác định Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ Tổng Tham mưu trong quý II-2023 tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tiếp tục quán triệt, thực hiện Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam; nền nếp chế độ đăng ký, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận, kỷ luật trong Bộ Tổng Tham mưu.

Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và Liên hoan văn nghệ quần chúng; tập huấn, triển khai Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Duy trì và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho chiến sĩ mới và các đối tượng…

Tin, ảnh: MINH MẠNH