Đoàn do Đại tá Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Quân số - Chính sách, Cục Quân lực làm trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra văn bản, kết quả thực hiện tại đơn vị. 

Thực hiện công tác tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, Sư đoàn 5 đã chỉ đạo lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm và cán bộ trực tiếp huấn luyện đi nghiên cứu hồ sơ, ký chốt danh sách tại các địa phương. Sư đoàn cũng tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ nắm các quy định pháp luật trong công tác tuyển quân năm 2024, nhất là những chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, thủ tục hồ sơ, tiêu chuẩn về chính trị, tuổi đời, văn hóa, sức khỏe.

Các đơn vị cũng tổ chức tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội khung huấn luyện chiến sĩ năm 2024 tập trung vào các nội dung: Điều hành luyện tập, sửa tập; kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật và công tác nắm tư tưởng, công tác quản lý quân nhân theo Điều lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam…

leftcenterrightdel

Đoàn công tác kết luận buổi kiểm tra tại Sư đoàn 5. 

Đối với kế hoạch tổ chức xuất ngũ năm 2024 cho hạ sĩ quan, binh sĩ, Sư đoàn đã gửi thông báo số lượng cụ thể về cấp tỉnh và danh sách quân nhân xuất ngũ về cấp huyện đúng quy định. Các đơn vị cũng cập nhật, nhận xét quá trình công tác của quân nhân; rà soát thông tin của từng chiến sĩ làm quyết định xuất ngũ, thẻ học nghề, tổ chức khám sức khỏe; giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân xuất ngũ theo quy định pháp luật. Sư đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị đối thoại dân chủ với chiến sĩ và chuẩn bị lễ tiễn quân nhân trở về địa phương bảo đảm trang trọng chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Qua kiểm tra, đoàn công tác biểu dương Sư đoàn 5 đã quán triệt, thực hiện tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới, công tác chuẩn bị tổ chức xuất ngũ cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024. Đồng thời đề nghị sư đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương bảo đảm giao, nhận quân, chốt hồ sơ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ theo chỉ tiêu quy định; tổ chức tiếp nhận đến đâu biên chế nhanh, gọn đến đó.

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ năm 2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, cấp phát đầy đủ chế độ tiêu chuẩn; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc; tổ chức lễ tiễn, đưa quân nhân xuất ngũ về bàn giao cho các địa phương đúng quy định, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Tin, ảnh: LÊ THUẬN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.