Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp; nhận thức của cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí, cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và cơ quan báo chí ngoài Quân đội trong thực hiện công tác truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / tuyengiao.vn  

Theo kế hoạch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; chỉ đạo công tác sơ, tổng kết, báo cáo theo quy định. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định nội dung, biện pháp phù hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

HUY PHONG