Cùng dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng cùng gần 2.500 đại biểu của các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu cấp ủy, chính quyền thuộc 28 tỉnh, thành phố có biển tại 45 điểm cầu trực tuyến.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tại Hà Nội.

Thừa ủy quyền của đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị; đồng chí Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển trình bày báo cáo kết quả 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Đề án, trong đó khẳng định: Trong 3 năm thực hiện, Đề án vượt lên trên những thách thức của tình hình thế giới, khu vực, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đề án luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ban, bộ ngành Trung ương; sự tham gia tích cực, nghiêm túc, thống nhất, có trọng điểm với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo Đề án các cấp; với tinh thần, trách nhiệm cao đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cùng những cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án. 

Đề án đã góp phần nâng cao một bước về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là trong xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; động viên được ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về biển, đảo Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Thông qua thực hiện Đề án, vị trí, vai trò, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao; thực sự là lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn trên biển.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương và các đại biểu tham quan những mô hình tuyên truyền Đề án hiệu quả.

Các báo cáo tham luận tại hội nghị cũng nêu rõ tính hiệu quả trong việc phối hợp giữa Bộ tư lệnh Cảnh sát biển - Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng; các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đơn vị lực lượng vũ trang với các cơ quan chức năng liên quan chủ động tham mưu triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức rõ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được trong thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong 3 năm vừa qua. Về phương hướng trong thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện Đề án cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong đó cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, nhất là các quân khu có biển, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Quốc phòng, trên cơ sở đó xây dựng hoặc bổ sung kế hoạch thực hiện Đề án của cơ quan, đơn vị mình.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Đề án.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tìm biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương với các đơn vị Quân đội trong việc triển khai Đề án; gắn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có Luật Cảnh sát biển với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị quân đội. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đội ngũ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã quyết định khen thưởng 31 tập thể, 55 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án và trong Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến để đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: CHU ANH