leftcenterrightdel

Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh minh họa

Đặc biệt, hai bộ đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách; xây dựng chiến lược và kế hoạch quốc gia về PCTT, hướng dẫn các cơ quan, địa phương xây dựng chiến lược, kế hoạch này theo chu kỳ 10 năm, tầm nhìn 20 năm và điều chỉnh định kỳ 5 năm. Hằng năm, phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra công tác PCTT tại các địa phương; chỉ đạo cơ quan chức năng hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình, số liệu tàu cá hoạt động trên biển; ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp với các lực lượng để PCTT hiệu quả...

VĂN CHIỂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.