Dự hội nghị còn có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện một số cơ quan, đơn vị của hai bộ.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị của hai bộ cũng phân tích, làm rõ những kết quả đạt được và nguyên nhân của hạn chế, tồn tại, từ đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nêu trên.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ trong Bộ Quốc phòng được thủ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công tác soạn thảo và ban hành văn bản bảo đảm đúng thể thức, kỹ thuật trình bày; duy trì chặt chẽ, có nền nếp việc đăng ký, quản lý văn bản theo quy định. Hồ sơ, tài liệu được bảo quản, sắp xếp theo quy định và phục vụ tốt công tác khai thác, sử dụng tài liệu. Chế độ, chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với người làm công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm; các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng các quy định của pháp luật. Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử (không có độ mật) trong hoạt động điều hành ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đạt trên 90% văn bản.

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong Quân đội và công tác thanh niên Quân đội luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thụ lý tưởng, bản lĩnh, kinh nghiệm chiến đấu cho thanh niên; các tổ chức đoàn thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả; tham gia, hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai...

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Quốc phòng đã ban hành 7 thông tư hướng dẫn, triển khai thực hiện thống nhất trong Bộ Quốc phòng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định và xử lý kịp thời những nội dung có dấu hiệu trái pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản.

Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tình nguyện tham gia nhập ngũ; quan tâm, chăm lo lực lượng bộ đội xuất ngũ về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; nghiên cứu, xem xét tăng thời hạn sử dụng thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ lên 2 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra và khẳng định: “Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi hành pháp luật nói chung và công tác văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên bảo đảm đúng quy định pháp luật”.

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá, công tác thi hành pháp luật; xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên trong Bộ Quốc phòng luôn được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Đồng thời, mong muốn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, con người cho công tác văn thư, lưu trữ; ban hành những văn bản của ngành nội vụ về bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, công tác hành chính, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ; bám sát Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030...

Tin, ảnh: ĐỨC TUẤN - HẢI BẰNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.