Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 4816/QĐ-BQP ngày 31-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gắn với tuyên truyền, định hướng nhận thức về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, trọng tâm là lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”; đồng thời, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, chấp hành pháp luật, kỷ luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật, kỷ luật…

leftcenterrightdel
 

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân chủng Hải quân. Ảnh: CHIẾN VĂN

Thời gian tổ chức các hoạt động trọng tâm từ ngày 21-10 đến 21-11-2022. Trong đó, cấp Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động tọa đàm trên phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng 1 phim tài liệu; tổ chức các hoạt động trọng tâm làm điểm phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa...

Các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức quần chúng tại địa phương nơi đơn vị đóng quân tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong 2 tuần cao điểm từ ngày 1-11 đến 14-11-2022.

Chủ đề của Ngày Pháp luật trong quân đội năm 2022 là: "Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

VĂN CHIỂN