Tại Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18-5-2024, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 quân chủng Hải quân, giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 18-5-2024, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Thuân, Phó tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Các quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18-5-2024.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.