leftcenterrightdel

  Đại tá Cà Văn Lập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 
leftcenterrightdel
  Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Cà Văn Lập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Sơn La nhấn mạnh: “Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, đòi hỏi phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia; tiếp tục xây dựng BĐBP tỉnh và củng cố cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững mạnh, tạo nền tảng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới vững chắc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33; chủ động, tích cực triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và đối ngoại biên phòng”. 

leftcenterrightdel
 Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La trao khen thưởng cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 29 trong thời gian tới được Đảng ủy BĐBP tỉnh Sơn La xác định: Coi trọng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nêu cao cảnh giác và năng lực đánh giá về các nguy cơ, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chú trọng ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đi đôi với đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng tiềm lực, thế trận bảo vệ không gian mạng quốc gia toàn dân, toàn diện, vững chắc.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La trao khen thưởng cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 33 và chuyển trao giải khuyến khích Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trong BĐBP cho 1 cá nhân thuộc BĐBP tỉnh Sơn La.

Tin, ảnh: QUÀNG HÙNG - HOÀNG TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.