leftcenterrightdel
 

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị.

Hiện Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu có 4 đồng chí tham gia cấp ủy huyện biên giới, 19 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã và 1 đồng chí tăng cường phát triển kinh tế - xã hội. Qua 2 năm thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU, vai trò của các đồng chí cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương đã từng bước thể hiện rõ nét; tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên; kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc, nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện; mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng các xã biên giới vững mạnh về mọi mặt.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tới, Đảng ủy chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện việc tăng cường, tăng thêm cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới. Tiếp tục lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức, có tác phong lãnh đạo và tác phong quần chúng; có trình độ, kiến thức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi về công tác tại địa phương.

Các đồng chí cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã nắm chắc và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tham mưu củng cố, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, địa phương; đặc biệt, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, sự kiện biên giới ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài...

Tin, ảnh: ĐỨC DUẨN