leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị giáo dục, quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ vai trò trách nhiệm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, điều lệnh quản lý bộ đội; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có các biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên, không để xảy ra các điểm nóng về gây rối, phá hoại làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và khu vực biên giới.

Đồng thời, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, vượt biên xâm nhập trong thời gian diễn ra Lễ hội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, địa bàn, cơ quan, đơn vị an toàn.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp với các lực lượng công an, dân quân tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đặc biệt, chỉ đạo các Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động sẵn sàng xử lý các tình huống trên biên giới, địa bàn; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để phối hợp trao đổi thông tin, quản lý bảo vệ biên giới; dự kiến các tình huống và cách xử lý hiệu quả.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền pháp luật kết hợp tuyên truyền về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho người dân biên giới. 

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa và tầm quan trọng của Lễ hội; vận động quần chúng tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng, tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra từ ngày 10-3 đến 14-3-2023 tại Thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN