leftcenterrightdel

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. 

Khóa bồi dưỡng được tổ chức cho các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý, đại biểu HĐND các huyện, thành phố; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và của Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh; người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có quy mô vừa trở lên; người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Các học viên được tiếp cận 20 chuyên đề góp phần củng cố, cập nhật kiến thức về những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; góp phần nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức thực hiện trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị công tác. Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% học viên đạt kết quả khá, giỏi.

Tin, ảnh: KIÊN HUY