Phong trào thi đua được chia thành 2 giai đoạn: Từ năm 2023 đến 2025 và từ năm 2026 đến 2030.

Nội dung thi đua tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình, đề án về xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

leftcenterrightdel

Quang cảnh lễ phát động phong trào thi đua tại Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang. 

Trên cơ sở đó hình thành thói quen tự giác học tập, cập nhật kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua; tập trung nghiên cứu, triển khai các mô hình phong trào thi đua học tập; tạo thành tính tự giác nghiên cứu, học tập cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên quan tâm bảo đảm các điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, chiến sĩ…

leftcenterrightdel
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua. 

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã ký kết giao ước thi đua với chỉ tiêu: Hoàn thành 100% nội dung, chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các chương trình, đề án về xây dựng xã hội học tập; phấn đấu xây dựng các mô hình “Công dân học tập”, “Cơ quan, đơn vị học tập”; 100% cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; chú trọng phát huy ý thức tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

Tin, ảnh: PHƯƠNG VŨ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.