Quý II năm 2024, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đơn vị thực hiện huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình, kiểm tra có 100% khoa, mục khá, giỏi, an toàn chấp hành tốt kỷ luật; phối hợp với Công an, Biên phòng tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh địa bàn. Đặc biệt, đơn vị xây dựng được 93 căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, xây dựng biên giới mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Phước nêu rõ, nhằm thực tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu; tiếp tục duy trì nghiêm các ca kíp trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các cơ quan xây dựng, triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cao điểm các dịp Lễ, tết. Tăng cường công tác kiểm tra, nhất là công tác huấn luyện, đảm bảo an toàn; đẩy mạnh thực hiện các mô hình; khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình; đồng thời tiếp tục triển khai tốt xây dựng các điểm dân cư trên tuyến biên giới, hiệu quả. Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật, huấn luyện, diễn tập, đảm bảo tốt thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ...

Tin, ảnh: DUY BẮC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.