Tham gia khóa học có 139 cán bộ, thuộc đối tượng 3 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Trong 15 ngày, các học viên được bồi dưỡng 21 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới...

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự khai mạc. 

Trong quá trình học tập, Ban tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định; gắn học tập tập trung với tự nghiên cứu của từng học viên; tọa đàm, trao đổi tại các tổ, bảo đảm học thực chất và tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng thực chất.

Trên cơ sở nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng cán bộ vận dụng vào thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN tại từng đơn vị, địa phương; xây dựng đơn vị, địa phương phát triển bền vững.

Tin, ảnh: BẮC NGUYỄN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.