Năm 2023, Đảng ủy Binh đoàn 16 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác; duy trì nghiêm lễ tiết tác phong, chế độ làm việc, trực sẵn sàng chiến đấu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, luôn chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh làm nòng cốt hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Đảng ủy Binh đoàn 16 tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và xây dựng cơ bản; tăng cường các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giải quyết triệt để những tồn đọng về tài chính. Tiếp tục xây dựng biểu tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị phù hợp, theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; luôn chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra.  

Tin, ảnh: ANH ĐỨC

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.