Trong 2 ngày, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, trợ lý, nhân viên chủ chốt của Binh đoàn 16 được đội ngũ giáo viên, báo cáo viên Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2024); các quy định về lựa chọn nhà thầu trong Bộ Quốc phòng; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023; các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác đầu tư của Bộ Quốc phòng…

leftcenterrightdel
Báo cáo viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu nội dung tập huấn. 
leftcenterrightdel

Cán bộ Binh đoàn 16 tham gia tập huấn.

Đây là những văn bản quy phạm pháp luật, tạo dựng khung pháp lý cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu, mua sắm, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả về kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Theo lãnh đạo Binh đoàn 16, tập huấn nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh đoàn thống nhất về các quy trình, thủ tục và triển khai công tác đấu thầu đúng pháp luật; cán bộ các cấp tiếp thu, học hỏi, bổ sung kiến thức hữu ích, cũng như tháo gỡ được những tồn tại, hạn chế về công tác đấu thầu; nâng cao năng lực, trình độ đối với đội ngũ cán bộ, chỉ huy, quản lý liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: ANH ĐỨC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.