Trình bày báo cáo tổng kết của Binh đoàn 12 về thực hiện Luật Sĩ quan, Đại tá Nguyễn Thế Lực, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 12 cho biết, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Luật Sĩ quan, ban hành đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn, làm cơ sở cho các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, tổ chức thực hiện được thuận lợi. Quá trình thực hiện chấp hành nghiêm quy tắc, quy chế, quy trình, quy định, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, thống nhất.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan của Binh đoàn 12. Ảnh: ĐÌNH HUY 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện thường xuyên, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp, tạo sức lan tỏa sâu rộng, phù hợp với thực tiễn ở Binh đoàn. Đội ngũ sĩ quan có nhận thức đúng đắn, tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững tiêu chuẩn, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Luật; tạo động lực để sĩ quan phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện và công tác.

Nhiệm vụ của Binh đoàn cơ bản ổn định, tổ chức biên chế thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có cơ cấu, số lượng hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó, xác định sĩ quan là lực lượng nòng cốt. 

leftcenterrightdel
 Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH HUY

Phương hướng thời gian tới, Binh đoàn 12 tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan, các nghị quyết, nghị định, thông tư, quy định, hướng dẫn thực hiện của cấp trên. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nắm chắc nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn, nhất là quy định mới khi Luật được sửa đổi, bổ sung. Tập trung xây dựng đội ngũ sĩ quan trong Binh đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khắc phục khó khăn, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với sĩ quan và hậu phương…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 nhấn mạnh, việc tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá tổng kết việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của luật, đánh giá, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bất cập, chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. 

Theo Đại tá Vũ Phúc Hậu, công tác tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan được Binh đoàn triển khai kỹ lưỡng, quá trình tổng kết nêu cao trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, có chất lượng, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đáp ứng yêu cầu. Qua đó làm cơ sở để kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số vấn đề còn vướng mắc từ thực tiễn tại đơn vị.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÌNH HUY

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 khẳng định, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan các cấp trong Binh đoàn. Công tác tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan bảo đảm chặt chẽ, có nền nếp, các cấp ủy đều có nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch, ban hành quy chế, quy định. Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng được chú trọng, việc sắp xếp điều động, bổ nhiệm cán bộ thực hiện chặt chẽ; công tác đề bạt, nâng lương được quan tâm, tạo động lực, giữ ổn định đội ngũ; công tác chính sách được giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 trao bằng khen tặng các tập thể. Ảnh: ĐÌNH HUY 

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, ban điều hành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan, các nghị quyết, nghị định, thông tư, quy định, hướng dẫn. Tập trung xây dựng đội ngũ sĩ quan trong Binh đoàn có số lượng, cơ cấu hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có kiến thức năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự là nòng cốt xây dựng binh đoàn phát triển vững mạnh.

leftcenterrightdel
Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 trao bằng khen tặng các cá nhân. Ảnh: ĐÌNH HUY 

Đồng thời, quan tâm thu hút, bảo đảm cơ chế, chính sách bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung cán bộ, sĩ quan cho binh đoàn, nhất là bổ sung đội ngũ sĩ quan trẻ. Các cấp ủy phải thường xuyên rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xem xét giải quyết thấu tình, đạt lý, chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo đảm thu nhập, tiền lương, tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ phát huy hết khả năng.

Nhân dịp này, Tư lệnh Binh đoàn 12 đã có quyết định trao bằng khen tặng 4 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan.

GIA MINH - MẠNH HƯNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.