Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quân lực trong Binh chủng Tăng thiết giáp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được thống nhất các nội dung: Công tác quân số, chính sách, xây dựng-huấn luyện lực lượng dự bị động viên và công tác động viên công nghiệp; những vấn đề chung về công tác quản lý, bảo đảm trang bị kỹ thuật; một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng xe - máy, phương tiện quân sự; quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch mua sắm, sản xuất - cải tiến - sửa chữa trang bị kỹ thuật; công tác loại khỏi trang bị quân sự và xử lý trang bị kỹ thuật... 

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Hướng, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hướng, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Tăng thiết giáp khẳng định, công tác tổ chức lực lượng là một nội dung của công tác quân sự, thuộc chức năng quản lý nhà nước và chỉ huy quân đội của Bộ Quốc phòng, là một nhiệm vụ quan trọng của người chỉ huy cũng như hệ thống chỉ huy tham mưu các cấp, nội dung chủ yếu xây dựng và quản lý quân đội về mặt tổ chức. Những năm gần đây, công tác quân số trong Binh chủng Tăng thiết giáp được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị, theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng các cấp trong binh chủng làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị cùng cấp thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, bảo đảm đúng nguyên tắc công khai và dân chủ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Công tác động viên đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chất lượng đơn vị dự bị động viên ngày được nâng lên, nhất là các đơn vị được giao nhiệm vụ A2, các đơn vị động viên trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, khi được huy động tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu tỷ lệ quân số đạt cao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Để bảo đảm chất lượng công tác tập huấn, Đại tá Nguyễn Văn Hướng đề nghị ban tổ chức cần điều hành chương trình tập huấn chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian, nội dung đã xác định; duy trì nghiêm các chế độ quy định. Đối với giáo viên, phải nghiên cứu vận dụng phương pháp truyền đạt phù hợp, khoa học để người học dễ hiểu, dễ tiếp thu; đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị để giải đáp những nội dung vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện công tác quân lực.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng thiết giáp phổ biến nội dung tập huấn. 

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn tập trung tư tưởng nghiên cứu, tiếp thu những nội dung cụ thể trong chương trình đã xác định, làm cơ sở bồi dưỡng, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền thực hiện thống nhất, đúng, đủ các nội dung về công tác tổ chức lực lượng.

Nhất là tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời khắc phục những nội dung quá trình thực hiện còn hạn chế, chưa đúng quy định để đưa công tác tổ chức lực lượng đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu.

Tin, ảnh: ĐỖ QUỐC TUẤN