leftcenterrightdel
Ban giám khảo chấm điểm nội dung thi thao trường phục vụ huấn luyện điều lệnh tại Lữ đoàn Xe tăng 215.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp tham quan sáng kiến, cải tiến, đồ dùng huấn luyện.

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho huấn luyện chiến đấu, huấn luyện đào tạo tại các đơn vị. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết để chuẩn hóa công tác bảo đảm huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2022 và những năm tiếp theo. Các cơ quan, đơn vị tham gia những nội dung thi gồm: Hệ thống tài liệu, sổ sách, giáo án huấn luyện; hệ thống thao trường, bãi tập; hệ thống biển, bảng, dây, giá chính quy; sáng kiến, cải tiến, đồ dùng huấn luyện và hệ thống giảng đường, phòng học.

Thời gian thi từ ngày 18-4 đến 12-5-2022.

Tin, ảnh: TUẤN NAM