5 năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp Binh chủng Hóa học đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với phong trào thi đua của các tổ chức công đoàn, phụ nữ. Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, phát triển sâu rộng… gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

leftcenterrightdel
Giao lưu với các đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến.

Thời gian tới, các tổ chức công đoàn, phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của các cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng vào việc xác định rõ mục tiêu, nội dung để nâng cao chất lượng và tính khả thi để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực… góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng binh chủng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đợt này, Tổng cục Chính trị đã trao Bằng khen tặng 1 tập thể công đoàn và 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Hóa học trao Bằng khen tặng 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Phụ nữ Binh chủng giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ