leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị, Tổng cục Hậu cần phát biểu tại Đại hội.  

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Bệnh viện và hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ, thời gian qua, hoạt động công tác Công đoàn Bệnh viện được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, có chiều sâu, trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác khám, thu dung, cấp cứu, điều trị của Bệnh viện.

Công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục với đoàn viên công đoàn, người lao động. Cán bộ, đoàn viên, người lao động sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch và thư ký điều hành Đại hội.   

Các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được tổ chức hiệu quả, tiêu biểu như phong trào thi đua: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; "5 nhất, 3 không"; "xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động". Từ các phong trào thi đua, đã cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các công trình, sản phẩm nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn. Nổi bật như: Cải tiến dụng cụ cắt, đốt áp dụng cho đường mổ nhỏ trong phẫu thuật thẩm mĩ tuyến giáp; sáng kiến phẫu thuật kết xương trong gãy xương mở và kéo dài chi bằng khung cố định ngoại vi tự do...

leftcenterrightdel

Bầu cử Ban chấp hành công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX.  

Cùng với đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh hoạt đối thoại dân chủ theo quy định. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, người lao động được học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn. Công tác chăm lo, bảo đảm đời sống của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động và hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai thiết thực, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) và chỉ huy Bệnh viện Quân y 105 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX.

Đại hội thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động công tác công đoàn 5 năm tới; xác định một số chỉ tiêu cụ thể: Hằng năm có 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia học tập chính trị; 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng; phấn đấu mỗi năm có từ 1 đến 2 đề tài, sáng kiến, được ứng dụng vào thực tiễn và tham gia dự thi các cấp; 100% cán bộ công đoàn từ cấp tổ trở lên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn…

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở của Bệnh viện nhiệm kỳ 2023-2028, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu: Công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với cán bộ, nhân viên, người lao động trong Bệnh viện về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đơn vị hành chính sự nghiệp công lập nói chung, công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105 nói riêng. Đẩy mạnh phong trào thi đua của tổ chức công đoàn gắn với Phong trào thi đua Quyết thắng, Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt” và các cuộc vận động đảm bảo thực chất, hiệu quả. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phấn đấu có nhiều đề tài, sáng kiến được triển khai thực hiện và áp dụng vào thực tiễn. Tăng cường quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí và 2 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX.  

Tin, ảnh: KIM ANH