Báo cáo về kết quả tuyên truyền trên các phương tiện báo chí trong và ngoài quân đội của Đại tá Nguyễn Quang Khải, Chủ nhiệm Chính trị Cục Vận tải đánh giá: Năm 2022, hoạt động phối hợp tuyên truyền với báo chí trong Cục Vận tải đã được sự quan tâm giúp đỡ của Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) và các cơ quan báo chí. Công tác, tuyên truyền được triển khai toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội vận tải trong thời bình.

leftcenterrightdel

 Đại tá Trần Văn Liệu phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí đầu năm.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Quang Khải báo cáo kết quả công tác tuyên truyền. 

Thông qua các tác phẩm báo chí đã giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước có nhận thức đúng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác vận tải quân sự và hoạt động của ngành Hậu cần Quân đội trong tình hình mới; từ đó, góp phần cổ vũ động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn ngành khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Văn Liệu bày tỏ cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Cục Vận tải trong công tác tuyên truyền để đưa hình ảnh Bộ đội Vận tải đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đồng thời mong muốn, thời gian tới, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ ngành Vận tải Quân đội. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Tuyên truyền làm nổi bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Vận tải; Bộ đội vận tải với thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023; 74 năm truyền thống Cục Vận tải; các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”;...

Đồng chí Chính ủy Cục Vận tải cũng đề nghị các cơ quan chức năng Tổng cục Hậu cần, Cục Vận tải tiếp tục hỗ trợ, chủ động kết nối, cung cấp thông tin, tạo thuận lợi tối đa để các cơ quan báo chí thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền cho các nhiệm vụ của Cục Vận tải nói riêng, Tổng cục Hậu cần nói chung.

Tin, ảnh: KIM THANH