Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, Đảng ủy viên là thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu.

leftcenterrightdel

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. 

Đối với kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2, sau khi Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 và Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng ủy trực thuộc và Đảng ủy Quân sự 9 tỉnh trên địa bàn cho tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, hội nghị tiến hành thảo luận. Các đại biểu khẳng định, thời gian qua đã có những kết quả đạt được nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bàn biện pháp khắc phục.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị. 

Ở nội dung kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ và Đảng ủy viên Quân khu là thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, sau khi các cá nhân trình bày tự kiểm điểm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng ủy trực thuộc và Đảng ủy Quân sự 9 tỉnh trên địa bàn cho từng cá nhân, hội nghị tham gia ý kiến đối với từng đồng chí. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, trung thực, tính xây dựng cao, hội nghị tập trung làm rõ ưu, khuyết điểm của từng cá nhân và đề xuất, định hướng một số giải pháp chủ yếu để phát huy tối đa ưu điểm, triệt để khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: DÂNG TRIỀU