Mục đích để xây dựng, áp dụng hệ thống trên đối với các cơ quan, đơn vị có các hoạt động liên quan đến giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân nhằm tạo ra phương pháp làm việc, quản lý khoa học, hợp lý, đúng quy định của pháp luật và giảm thiểu gánh nặng hành chính. Đồng thời, minh bạch, công khai hóa thủ tục xử lý công việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính; tạo ra hệ thống các quy trình giải quyết công việc được chuẩn hóa, hỗ trợ xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Bộ đội Biên phòng làm thủ tục cho công dân xuất cảnh bằng phần mềm biên phòng điện tử tại Cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa), tháng 8-2019. Ảnh: DƯƠNG HÀ

Nội dung kế hoạch của Bộ Quốc phòng yêu cầu: Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phải được các cơ quan, đơn vị thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào các hoạt động liên quan đến giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng phải bảo đảm giữ bí mật quân sự, triển khai đồng bộ, thống nhất ở các cấp, phù hợp với đặc điểm, thực tế của từng đơn vị và quy định của pháp luật; đồng thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

VĂN CHIỂN