Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề gồm: Nghị quyết về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang nhấn mạnh: Các nghị quyết của Quân ủy Trung ương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, bảo đảm cho Quân đội có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Sau hội nghị quán triệt của Đảng ủy Quân sự tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết tại đơn vị đến cán bộ, đảng viên, quần chúng theo quy định.

Trung tá Nguyễn Phú Xuân Vinh, Chính trị viên Ban CHQS huyện An Phú, chia sẻ: "Thông qua học tập, quán triệt các nghị quyết đã giúp tôi cũng như cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong từng nghị quyết. Chúng tôi sẽ tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị; tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG