Tham gia lớp bồi dưỡng, các vị chức sắc, chức việc được báo cáo viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh giới thiệu các chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành...

leftcenterrightdel

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại An Giang. 

leftcenterrightdel
Các vị chức sắc, chức việc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. 

Giáo sư Thái Lập Thanh, Trưởng ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh (tỉnh An Giang) cho biết: “Theo tôi, việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc là việc làm rất hữu ích. Các kiến thức tại lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo nói chung, hội thánh Cao Đài Tây Ninh nói riêng; tuyên truyền cho đồng bào có đạo xác định tốt trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.