leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng thông báo nhanh về chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; thông tin về thành viên đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự đại hội.

Theo đó, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 15 đồng chí, trong đó đại biểu đương nhiên là 3 đồng chí, đại biểu do Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X bầu là 11 đồng chí, đại biểu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định là 1 đồng chí.

leftcenterrightdel
Thượng tá Nghiêm Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và người lao động, có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn, nhất là sau 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012; hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đề nghị các thành viên trong đoàn đề cao vai trò, trách nhiệm, là hạt nhân tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung, chương trình, quy chế, quy định, điều lệ đại hội. Tích cực tham gia phát biểu thảo luận tại các tổ, diễn đàn… đảm bảo ngắn gọn, chất lượng, sát chủ đề, góp phần xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Công đoàn Việt Nam trong 5 năm tới, trong đó gắn với việc xây dựng tổ chức Công đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

Cùng với phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm trong quá trình bầu cử lựa chọn ra các đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực tham gia Ban Chấp hành khóa XIII, Đại tá Nguyễn Đình Đức yêu cầu các đại biểu sau khi dự đại hội trở về các cơ quan, đơn vị, các đại biểu báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy kết quả đại hội; đồng thời mỗi người sẽ là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, lan tỏa tinh thần và kết quả thành công của đại hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ở mỗi đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tin, ảnh: KIM ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.