Cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Trên cơ sở nghiên cứu dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh cho rằng, sau gần 20 năm triển khai Pháp lệnh Động viên công nghiệp, 14 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, trước yêu cầu của thực tiễn, cần xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp; khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập xuất hiện trong quá trình thực thi hai pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp trong tình hình hiện nay. 

Cùng với đó, trong thời gian qua, một số luật đã được Quốc hội thông qua có tác động đến công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, như Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Đầu tư công năm 2019... đòi hỏi phải xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

leftcenterrightdel
 Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh. 

Nghiên cứu, rà soát bảo đảm tính khả thi

Để hoàn thiện dự thảo luật, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh đề nghị tại khoản 2, Điều 5, cơ quan soạn thảo cần sửa đổi, bổ sung thêm quy định cấm hành vi chuyển đổi các tài sản do nhà nước giao cho cơ sở công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hoặc giao cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh dây chuyền động viên công nghiệp, bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai hiện hành.

Liên quan đến quy định về đất phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh tại Điều 22, đại biểu cho rằng, để tránh việc quy định chồng chéo hoặc hiểu chưa đúng giữa các văn bản luật sau khi luật có hiệu lực thi hành, cơ quan soạn thảo cần xem xét không quy định lại các nội dung đã quy định tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hoặc nếu có quy định thêm thì nên thống nhất trong việc sử dụng cụm từ "Làm công trình công nghiệp” và “Phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh giữa 2 dự thảo luật.

Ngoài ra, về quy định liên quan đến quản lý, duy trì dây chuyền động viên công nghiệp, tại Điểm b khoản 2 Điều 37 dự thảo luật quy định: "Khi có nhu cầu sử dụng trang thiết bị do nhà nước giao ngoài kế hoạch động viên công nghiệp, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan trực tiếp quản lý và Bộ Quốc phòng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, Bộ Quốc phòng phải có văn bản trả lời".

Về nội dung này, đại biểu Sùng A Lềnh cho rằng, thủ tục sử dụng ngoài kế hoạch tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian khi phải báo cáo cơ quan quản lý, Bộ Quốc phòng và thời hạn trả lời là 30 ngày. Quy trình này không phù hợp trong tình huống doanh nghiệp cần huy động gấp máy móc, thiết bị để sản xuất đơn hàng. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc chỉnh sửa để bảo đảm tính khả thi.

Bên cạnh đó, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lào Cai cũng cho rằng, tại dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp cũng cần quan tâm đến mức độ tương thích với pháp luật liên quan như: Cần xem xét lại khái niệm “động viên công nghiệp”, để tránh vi phạm đến quyền sở hữu đã được Hiến pháp quy định, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài; xem xét lại khái niệm “công nghệ nền” tại khoản 20, Điều 2 cho phù hợp với Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006…

THẢO PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.