Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, dành nhiều nguồn lực để xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân phỏng vấn Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Giang xung quanh nội dung này.

Phóng viên (PV): Đồng chí có thể khái quát một số nét chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh trong những năm qua?

leftcenterrightdel

Đại tá Lại Tiến Giang. 

Đại tá Lại Tiến Giang: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng KVPT, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”, những năm qua, công tác xây dựng KVPT ở Hà Giang có bước phát triển vững chắc với những kết quả tích cực. Nổi bật là tiềm lực và thế trận KVPT được tăng cường; cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng, hoạt động của KVPT được hoàn thiện, vận hành hiệu quả; lực lượng KVPT mà nòng cốt là LLVT địa phương, dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng vững mạnh, tổ chức biên chế phù hợp, huấn luyện chặt chẽ, chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được nâng cao... Hiện nay, lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, đúng quy định, xếp đủ 100% quân nhân dự bị vào các đơn vị. Lực lượng DQTV được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đạt tỷ lệ hơn 1,99% dân số (tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 29,1%). Bên cạnh đó, các công trình chiến đấu trong KVPT được quan tâm đầu tư thích đáng; tỉnh cũng đã dành nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống công trình có tính lưỡng dụng cao, sẵn sàng chuyển đổi công năng phục vụ QPAN khi có tình huống...

PV: Đạt được những kết quả trên, cơ quan quân sự địa phương đã phát huy vai trò ra sao, thưa đồng chí?

Đại tá Lại Tiến Giang: Chúng tôi đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm trong xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. Trước hết là luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang, từ đó phát huy vai trò, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự địa phương trong triển khai thực hiện quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng KVPT bảo đảm kịp thời, đúng, trúng, sát tình hình. Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các sở, ngành, các đơn vị đứng chân trên địa bàn; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên trong xây dựng KVPT, tạo sự đồng thuận, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, giáo dục kiến thức QPAN; thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội; công tác kiểm tra, giám sát...

leftcenterrightdel

Thực hành bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mèo Vạc (Hà Giang), năm 2021. Ảnh: QUỐC HOÀN 

PV: Để xây dựng KVPT tỉnh Hà Giang ngày càng vững chắc, thời gian tới cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào, thưa đồng chí?

Đại tá Lại Tiến Giang: Hà Giang có hơn 277km đường biên, trải dài qua 7 huyện biên giới, là vùng địa đầu, “phên giậu” của Tổ quốc. Mặt khác, Hà Giang là tỉnh nghèo, địa bàn rộng, địa hình vùng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng còn nhiều hạn chế; tỉnh có 19 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 32,1%, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao... Điều này tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng KVPT tỉnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2, công tác xây dựng KVPT tỉnh được chú trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để tiếp tục xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng KVPT, trọng tâm là Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về KVPT... Cơ quan quân sự địa phương phải phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng KVPT ngày càng đi vào chiều sâu. Cùng với  đó, tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện, trực SSCĐ; chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình, kịp thời xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống căn cứ chiến đấu, bổ sung, hoàn thiện thế trận KVPT phù hợp với thực tiễn nhằm tăng cường tiềm lực, thế trận, sức mạnh của KVPT; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, đồng thời làm tốt công tác dân vận, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng KVPT ở các cấp.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

KIÊN THỊNH (thực hiện)