Thị xã Bến Cát đã tập trung chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức đảng, chính quyền các cấp vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, công tác dân vận và vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, động viên các tổ chức nhân dân tạo thành phong trào quần chúng sâu rộng và mạnh mẽ, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Các công ty, nhà máy, xí nghiệp đã phát huy được vai trò của công đoàn, tham gia bảo đảm các chế độ, chính sách cho công nhân và người lao động.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Thị xã Bến Cát trao khen thưởng các đơn vị tiêu biểu trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Thị xã Bến Cát đã được triển khai tích cực, bảo đảm về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng. Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo phân cấp đạt 98,8% so với kế hoạch, chú trọng mở rộng ra các đối tượng như chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tôn giáo, chủ doanh nghiệp, nhà trọ, công nhân và học sinh.

Công tác tuyên truyền phổ biến quốc phòng, an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều đổi mới về phương pháp hình thức qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Địa phương còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi người có công, các đối tượng chính sách xã hội, xây dựng 158 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà khăn quàng đỏ, nhà tình thương, tổ chức các đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân... Bên cạnh đó, Ban CHQS thị xã còn phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ học sinh nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

leftcenterrightdel
Công tác huấn luyện luôn được LLVT Thị xã Bến Cát chú trọng nâng cao về chất lượng.

Một điểm nhấn trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Thị xã Bến Cát là Thị ủy, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã. Lực lượng Dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm rộng khắp, có số lượng hợp lý, đúng luật định, tập trung bố trí phù hợp trên các hướng phòng thủ và những khu vực địa bàn trọng điểm. Hiện nay, dân quân tự vệ của địa phương đạt so với quy định, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 30,6%. LLVT thị xã đã thực hiện nhiều đề án, mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Đề án xây dựng, huấn luyện, hoạt động của Trung đội Dân quân thường trực hoạt động trong khu, cụm công nghiệp, Đề án Quân báo trinh sát, Đề án Lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị làm việc trong công ty, xí nghiệp, Đề án Xây dựng chi bộ quân sự xã, phường trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Ban CHQS xã, phường vững mạnh toàn diện...

Bên cạnh đó, nhiều mô hình đã được triển khai góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của LLVT thị xã, gồm: Xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã đạt chuẩn gắn với công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho lực lượng dân quân thường trực, xây dựng, huấn luyện, hoạt động của đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, dân quân nắm hộ dân gắn xây dựng hình ảnh đẹp trong dân quân tự vệ, 5 chủ động trong công tác tư tưởng... Thông qua hiệu quả các mô hình, đã tạo điều kiện để nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

leftcenterrightdel
Luyện tập SSCĐ tại LLVT Thị xã Bến Cát.

Để nâng cao chất lượng, khả năng SSCĐ của LLVT thị xã, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác huấn luyện luôn được đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức và sát với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trình độ chỉ huy, tổ chức hiệp đồng, khả năng SSCĐ, năng lực làm tham mưu về công tác quốc phòng địa phương của chỉ huy và cơ quan quân sự từng bước được nâng lên. 10 năm qua, Đảng bộ quân sự thị xã luôn đạt trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị.

Thời gian qua, LLVT Thị xã Bến Cát đã tổ chức huấn luyện từng đối tượng theo đúng nội dung chương trình quy định, quân số đạt 98,5% trở lên. Qua huấn luyện, đã nâng cao trình độ chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hiệp đồng các thành phần, lực lượng, đáp ứng được khả năng SSCĐ kịp thời xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ. Thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 và năm 2022 bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối.

Sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giúp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thị xã Bến Cát được giữ vững, ổn định, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Hiện mức thu nhập bình quân đầu người đạt gần 139 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 0,8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng, công nghiệp 80,6%, dịch vụ 18,9% và nông nghiệp 0,5%. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên với nội dung, hình thức đa dạng phong phú để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Thượng tá BÙI VĂN TRỤ, Chính trị viên Ban CHQS Thị xã Bến Cát, Bình Dương