Mặc dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm công tác của mình, CCB Nguyễn Văn Thành, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) luôn chủ động đọc sách, báo và tiếp cận với nhiều trang mạng xã hội... để nắm chắc tình hình, cập nhật thông tin chính thống. Trên cơ sở đó, ông trực tiếp chia sẻ, bình luận, tạo sự lan tỏa thông tin tích cực, người tốt, việc hay đến cộng đồng xã hội và không gian mạng. Ông cũng mạnh mẽ nêu chính kiến, đấu tranh phản bác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

leftcenterrightdel

Ra mắt mô hình “Chi hội Cựu chiến binh là một trận địa tư tưởng vững chắc, kịp thời phản bác các tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước” tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: HỒNG BIÊN 

CCB Nguyễn Văn Thành tâm sự: "Tôi mong muốn công việc nhỏ của mình tác động và lan tỏa ý nghĩa tới mọi người. Việc làm này phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh của mình nên tôi tích cực tham gia".

Việc làm của ông Thành là kết quả từ việc tham gia vào mô hình “Chi hội CCB là một trận địa tư tưởng vững chắc, kịp thời phản bác các tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước” do Hội CCB quận Tân Phú triển khai, Hội CCB phường Phú Thọ Hòa làm điểm từ tháng 3-2020 đến nay. Mô hình được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

 Kinh nghiệm làm điểm của Hội CCB phường Phú Thọ Hòa đã được Hội CCB quận Tân Phú rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn quận. Theo đó, các chi hội lựa chọn những CCB có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực để thành lập tổ tuyên truyền nòng cốt. Tổ có nhiệm vụ phát hiện, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, những vướng mắc của cán bộ, hội viên, nhân dân và các thông tin sai trái, thù địch, phản động trên mạng xã hội để kịp thời tuyên truyền, định hướng, đấu tranh...

Trước những sự kiện chính trị quan trọng, tổ chủ động dự báo, đánh giá tình hình, bồi dưỡng thêm kỹ năng nhận diện thông tin, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền sát thực. Tổ tuyên truyền đặc biệt cũng chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục trong từng năm, từng giai đoạn và nhiệm vụ cụ thể. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Hội CCB quận Tân Phú đã chia sẻ, bình luận lan tỏa hơn 250.000 thông tin tích cực; phát hiện, phản bác hơn 3.200 thông tin xấu, độc, sai sự thật trên mạng xã hội và tuyên truyền trực tiếp cho hơn 10.200 lượt nhân dân trên địa bàn. Mô hình góp phần phát huy tốt phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác của các CCB; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tại cơ sở; góp phần khắc phục những hạn chế trong tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội tại địa phương.

Tùy đặc điểm tình hình từng đơn vị, địa bàn cụ thể, hội CCB các địa phương chủ động phối hợp với các ban, ngành linh hoạt triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, giáo dục sáng tạo, hiệu quả. Hội CCB quận 1 tổ chức tuyên truyền theo mô hình “Sinh hoạt chuyên đề tư tưởng”. Theo đó, hội phối hợp với các ban, ngành mở những đợt sinh hoạt chuyên đề tại cơ sở có tính thời sự, tính giáo dục và tính chiến đấu cao, như: “Cách mạng Tháng Mười Nga, sự sụp đổ của Liên Xô và công tác xây dựng Đảng hiện nay”, “30 năm Người đi tìm hình của nước”, “Nhận diện các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”... Những cách làm này đã kịp thời định hướng tư tưởng cán bộ, hội viên, nhân dân, ngăn chặn hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về chính trị, đạo đức trong một số cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhận rõ vai trò công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho thanh niên, từ năm 2009 đến nay, Hội CCB quận 10 có mô hình “Câu lạc bộ giáo dục truyền thống” với nhiều hình thức phong phú như tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch, về nguồn...

Các mô hình trên là cụ thể hóa những nghị quyết, chỉ thị của Đảng sát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của hội, tạo môi trường để các CCB phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trình độ, kinh nghiệm công tác, qua đó đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh, bên cạnh việc thường xuyên rút kinh nghiệm nhân rộng những mô hình hay, khắc phục hạn chế, hội tập trung triển khai quyết liệt 3 khâu đột phá: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; nêu gương về đạo đức, lối sống; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội CCB Việt Nam. Cùng với đó, hội chủ động phối hợp với các ban, ngành kịp thời cung cấp thông tin chính thống và quan tâm bồi dưỡng bản lĩnh, trình độ cho cán bộ, hội viên; làm rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, xây dựng mỗi hội viên là một tuyên truyền viên xuất sắc ở khu phố, mỗi chi hội CCB là một trận địa tư tưởng ở cơ sở.

DUY NGUYỄN