Năm 2022, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ đến tận cơ sở, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2022, kết nạp được 2.037 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 100.394 đồng chí. Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp; ban xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng. Quá trình phát triển KT-XH luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ với củng cố QP-AN.

Trong năm, toàn tỉnh đã phối hợp thẩm định 49 dự án phát triển KT-XH liên quan đến QP-AN. Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Hà Tĩnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về QP-AN; phát huy vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc. Các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình mới; phối hợp triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, hậu phương quân đội...

leftcenterrightdel

Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. 

Trong năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là giáo dục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, đặc biệt là các vùng trọng điểm, vùng giáo, vùng triển khai các dự án kinh tế lớn; tham mưu xử lý kịp thời, chính xác, có hiệu quả các tình huống xảy ra không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn; phối hợp bổ sung, kiện toàn, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thảm họa, thiên tai, cứu hộ cứu nạn; chuẩn bị tốt mọi mặt, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh....

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Tin, ảnh: DƯƠNG HOÀNG