Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo làm tốt công tác vận động, hướng dẫn các hộ gia đình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững.

Tiếp tục hỗ trợ triển khai thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, học tập và làm theo các mô hình sản xuất mang lại thu nhập cao, như: “Du lịch cộng đồng gắn với phát triển bền vững”, “Ruộng lúa nước gắn kết”, “Trồng chanh leo trên đất dốc”, “Hạt giống vàng”, “Chăn nuôi gia súc tập trung”, “Bò lai Sind tặng hộ nghèo”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 142, Sư đoàn 315 giúp nhân dân xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, (Quảng Nam) nạo vét kênh mương. Ảnh: VĂN TUÂN

Nhiều đơn vị tích cực vận động đồng bào tiếp tục khai hoang, định canh, định cư, không phá rừng, đốt nương làm rẫy, cùng chung tay bảo vệ môi trường. Triển khai nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi. Các cơ quan, đơn vị, nhất là các đoàn kinh tế-quốc phòng, trường dạy nghề tích cực hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghèo, người dân tộc thiểu số.

Những đơn vị có thế mạnh về khoa học-công nghệ đã tích cực nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật con giống, vật nuôi; đầu tư trang bị, hạ tầng công nghệ gắn với đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho cán bộ xã, người lao động tại địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã triển khai thực hiện hiệu quả hơn 100 mô hình giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn các khu kinh tế-quốc phòng trị giá gần 100 tỷ đồng; hỗ trợ người dân hơn 18.800 con bò, dê, hơn 1 triệu con gia cầm; đào tạo nghề cho hơn 120.000 người, tạo việc làm cho 70.896 người nghèo, người dân tộc thiểu số, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, mô hình sản xuất cho 8.628 hộ. Hoạt động giúp dân của các cơ quan, đơn vị Quân đội được các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

MINH ĐĂNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.