leftcenterrightdel
 Kiểm tra khẩu đội 12,7mm tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra thực tiễn và nghe lãnh đạo địa phương báo cáo, đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác tham mưu của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PKND quận và việc triển khai thực hiện công tác PKND của các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PKND quận thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có nền nếp; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về vị trí, tầm quan trọng của công tác PKND. Các đơn vị tổ chức huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình, thường xuyên giáo dục bộ đội nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu phòng không, trực đài quan, quản lý tốt vùng trời, an ninh, an toàn hàng không. Lực lượng PKND của quận đủ khả năng xử trí tốt các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi làm việc. 

Đoàn công tác cũng đề nghị địa phương cần thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế và xây dựng, luyện tập tốt các kế hoạch, văn kiện liên quan; chỉ đạo công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và có biện pháp xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động PKND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHƯƠNG PHÚ