Mặt khác, Pháp tăng cường lực lượng ngụy quân. Có thêm lực lượng và được sự viện trợ của Mỹ, địch tăng cường đánh phá các căn cứ kháng chiến của ta ở khắp cả nước. Sự nghiệp cách mạng của 3 nước Đông Dương đứng trước những thử thách, khó khăn mới.

Trước tình hình trên, cuối tháng 9-1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra phương án tác chiến chung là "tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”. Căn cứ vào phương án tác chiến này, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) xác định kế hoạch sử dụng bộ đội chủ lực và phối hợp tác chiến trên các chiến trường trong cả nước, toàn Đông Dương, quân dân trên khắp Trung-Nam-Bắc thực hiện tiến công địch, giành thắng lợi từng phần.

leftcenterrightdel
Sau 56 ngày đêm liên tục chiến đấu, chiều ngày 7-5-1954, lá cờ Quyết chiến quyết thắng của QĐND Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ảnh tư liệu.

Ngày 19-11-1953, BTTM triệu tập hội nghị cán bộ cấp trung đoàn trở lên thuộc các đại đoàn chủ lực; các đồng chí tư lệnh các liên khu từ Liên khu 5 trở ra để thảo luận Kế hoạch Đông Xuân 1953-1954. Đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Tổng Quân ủy, báo cáo Bộ Chính trị về phương án tác chiến chiến lược và tư tưởng chỉ đạo trong Đông Xuân 1953-1954. Đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu phó trình bày cụ thể kế hoạch tác chiến đã được Tổng Quân ủy thông qua. Được sự hướng dẫn trực tiếp của đồng chí Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, phương án tác chiến Đông Xuân 1953-1954 được điều chỉnh, hoàn thiện dần.

Giữa tháng 11-1953, bộ đội chủ lực bắt đầu tiến quân lên Tây Bắc, một bộ phận tiến sang Trung Lào phối hợp chiến đấu với lực lượng vũ trang cách mạng Lào. Phát hiện thấy bộ đội ta tiến quân lên hướng Tây Bắc, Nava quyết định "ra tay trước", mở cuộc hành quân Caxto (20-11-1953), đánh chiếm Điện Biên Phủ, từng bước biến nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm.

Theo sự chỉ đạo của Bộ Tổng Tư lệnh, BTTM vừa theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch đã được xác định, khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án đánh địch ở Lai Châu và Điện Biên Phủ. Ngày 26-11-1953, cơ quan tiền phương của Bộ Quốc phòng bắt đầu hành quân lên Tây Bắc. Trước khi đoàn lên đường, đồng chí Võ Nguyên Giáp căn dặn đồng chí Hoàng Văn Thái về nhiệm vụ giải phóng Lai Châu, phối hợp với bạn trên chiến trường Lào, chuẩn bị chiến trường Điện Biên Phủ, đề phòng địch rút về Tây Trang, nắm tình hình dọc đường hành quân và đề xuất những việc cần làm gấp, đồng thời chuẩn bị phương án tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Ngày 6-12-1953, tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chính trị thông qua Kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954 của Tổng Quân ủy và quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Bộ chỉ huy chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy, Tổng Tham mưu phó Hoàng Văn Thái làm Tham mưu trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tháng 1-1954, trong quá trình chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau khi nắm và phân tích tình hình chiến trường, lực lượng ta và địch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định chuyển từ phương châm "đánh nhanh, giải quyết nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc". BTTM chỉ đạo cơ quan tham mưu chiến dịch thực hiện theo phương châm tác chiến mới, để bảo đảm chắc thắng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

DUY ĐÔNG (tổng hợp)