Để bảo đảm tốt nguồn lực hậu cần, duy trì mạch máu TTLL thông suốt, ngành hậu cần binh chủng đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ từ cơ quan xuống cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, đạt được kết quả tốt trên các mặt công tác.

Lựa chọn mô hình, xác định hướng đi phù hợp

Bộ đội TTLL đóng quân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, diễn biến phức tạp. Trong khi đó, kinh phí ngành chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần còn thiếu, kinh nghiệm hạn chế… tất cả những vấn đề đó đã tác động, chi phối không nhỏ đến công tác BĐHC của Binh chủng TTLL. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần và ngành hậu cần binh chủng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới phương thức BĐHC, áp dụng nhiều mô hình hiệu quả, sát với đặc thù từng cơ quan, đơn vị, huy động được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Với sự quyết tâm của toàn lực lượng, những năm qua, các cơ quan, đơn vị luôn bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất; chủ động triển khai các kế hoạch cụ thể hóa từ nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần của Đảng ủy Binh chủng Thông tin và Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Binh chủng đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch hậu cần SSCĐ; chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm; hoàn thiện mô hình tăng gia sản xuất (TGSX) tập trung và các mô hình TGSX theo từng tổ, trạm lẻ sát với đặc thù đóng quân của từng đơn vị. Từ nhiều năm qua, các đơn vị trong binh chủng không để xảy ra dịch bệnh, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,3%.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác quản lý doanh trại tại Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc. Ảnh: XUÂN QUANG

Trong công tác doanh trại, từ năm 2014 đến nay, Binh chủng TTLL đã hoàn thành gần 60 dự án. Các công trình đều bảo đảm theo đúng trình tự, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời phát huy tốt công năng sử dụng. Công tác bảo đảm xăng dầu và vật tư kỹ thuật cho các nhiệm vụ đều được thực hiện kịp thời trong mọi tình huống. Hiệp đồng và tổ chức bảo đảm tốt cho nhiệm vụ vận tải thường xuyên cũng như đột xuất, an toàn chu đáo về mọi mặt… Để có được kết quả đó, ngành hậu cần binh chủng đã tham mưu với trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp, như: Lựa chọn mô hình TGSX sát với đặc thù đóng quân của bộ đội; bảo đảm tốt vốn đầu tư ban đầu cho các đơn vị. Do đó hiện nay, các đơn vị đều tự túc được hơn 96% nhu cầu rau xanh, gần 76% thịt và hơn 38% cá cho bữa ăn bộ đội. Hằng năm, binh chủng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% quân số kể cả ở đơn vị lẻ...

Lấy xây dựng cán bộ, cơ quan hậu cần làm trọng tâm

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần luôn coi trọng xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên, cơ quan hậu cần các cấp, bảo đảm cho đội ngũ luôn có nhiệt huyết và trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác theo chuyên môn và yêu cầu trong từng nhiệm vụ BĐHC, phù hợp với mỗi giai đoạn và có nguồn kế cận, kế tiếp hợp lý. Không chỉ đặt ra yêu cầu chuyên môn về BĐHC, lãnh đạo Cục Hậu cần còn rèn luyện cán bộ, nhân viên, cơ quan hậu cần các cấp về năng lực tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy tiến hành công tác hậu cần, huy động được sức mạnh, trí tuệ của mọi quân nhân trong thực thi nhiệm vụ.

Để đạt được yêu cầu đó, bên cạnh việc khuyến khích tự học, tự rèn, Cục Hậu cần tích cực tham mưu với lãnh đạo binh chủng và chỉ huy các đơn vị coi trọng việc cử cán bộ, nhân viên đi học tập nâng cao trình độ tại các học viện, nhà trường. Cục Hậu cần thường xuyên bám nắm, hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên qua huấn luyện hậu cần, qua các cuộc kiểm tra, hội thao, hội thi và qua quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ có những biện pháp sát thực nên đến nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần của binh chủng cơ bản đã hoàn thành các chương trình đào tạo cơ bản theo chức trách được giao, nhiều đồng chí có trình độ sau đại học, có năng lực làm tham mưu tốt. Đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ chuyên môn sâu chính là cơ sở để ngành hậu cần binh chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐINH TIẾN DŨNG (Chủ nhiệm Hậu cần Binh chủng Thông tin liên lạc)