Năm qua, Cục Vận tải và ngành VTQS đã tổ chức vận chuyển đầy đủ, kịp thời các loại vật chất hậu cần-kỹ thuật, phương tiện, vũ khí đạn, xăng dầu, vận chuyển quân và cơ động lực lượng cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện dã ngoại, diễn tập, cùng nhiều nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, như: Vận tải cho Trường Sa, vận chuyển chi viện cho nước bạn Lào, Campuchia. Đặc biệt, ngành VTQS đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần ghi nhận, đánh giá cao.

leftcenterrightdel
Đoàn xe của Trung đoàn Vận tải 651, Quân khu 1 chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ vận tải. Ảnh: NGUYỄN THÁI

Để hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc này, Cục Vận tải luôn chủ động nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu với trên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận tải trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực SSCĐ. Thực hiện quản lý chặt chẽ cả số lượng, chất lượng phương tiện vận tải. Tổ chức xây dựng kế hoạch vận tải khoa học, triển khai đồng bộ, chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt. Chú trọng mua sắm vật tư, trang bị ô tô và triển khai đóng mới phương tiện vận tải thủy theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Duy trì nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, thực hiện sửa chữa hiệu quả, kịp thời các loại phương tiện có trong biên chế, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn...

Để nâng cao năng lực vận tải, toàn ngành đã triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, trong đó vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, vừa kết hợp huấn luyện để bảo đảm tính thực tiễn, hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, kinh phí; giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao năng lực, trình độ một cách trực quan, sinh động. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng tổ chức các cuộc hội thao, hội thi. Thông qua đó, vừa bồi dưỡng, nâng cao trình độ tổ chức vận tải, vừa phát hiện, xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành; đồng thời kết hợp với đẩy mạnh Phong trào Thi đua (PTTĐ) Quyết thắng với PTTĐ “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” cùng các PTTĐ, cuộc vận động của các cấp, các ngành... Vì vậy, trong năm qua, mặc dù thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp; khối lượng vận chuyển lớn với nhiều nhiệm vụ phát sinh, đột xuất; tính chất hàng hóa đa dạng, phức tạp, yêu cầu bảo đảm an toàn cao... song với các giải pháp khoa học, đồng bộ, Cục Vận tải và ngành VTQS luôn nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Năm 2020, ngành VTQS tiếp tục có sự điều chỉnh tổ chức, lực lượng. Dự báo tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; mật độ giao thông ngày một dày, tiềm ẩn những yếu tố gây mất an toàn. Yêu cầu nhiệm vụ công tác vận tải đòi hỏi ngày càng cao với nhiều nhiệm vụ tăng thêm trong khi phương tiện, trang bị có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần và ngành VTQS xác định quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, tổ chức duy trì đủ lượng vật chất, trang bị vận tải dự trữ SSCĐ theo quy định; điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện vận tải SSCĐ, bảo đảm kịp thời lực lượng, phương tiện cho các nhiệm vụ, nhất là cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của chỉ huy cơ quan và đơn vị; hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng liên quan cho từng chuyến hàng, từng nhiệm vụ vận chuyển. Tiếp tục đổi mới phương thức vận tải theo phương châm đầy đủ, kịp thời, hiệu quả gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội. Thực hiện phân cấp triệt để cho cơ sở. Kết hợp xã hội hóa vận chuyển quân và những mặt hàng thông dụng.

Cùng với đó, các đơn vị chú trọng kiện toàn, củng cố, nâng cấp các cơ sở bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân. Thực hiện quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả trang bị, phương tiện vận tải hiện có, nhất là vận tải thủy. Tham mưu, đề xuất với trên, chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế ngành VTQS các cấp phù hợp với hệ thống tổ chức biên chế ngành hậu cần quân đội, bảo đảm đồng bộ, chính quy, thống nhất theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Để bảo đảm cho bộ đội hoàn thành được nhiệm vụ, các đơn vị tập trung đổi mới hình thức và phương pháp huấn luyện, không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, từng bước trang bị mới xe vận tải cho các đơn vị toàn quân, đầu tư đóng mới, bàn giao các phương tiện vận tải tàu, thuyền quân sự, các trang bị vận tải thô sơ, cơ giới nhỏ và các loại dụng cụ phục vụ vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa. Tăng cường công tác giáo dục, bảo đảm cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn nhận thức tốt, trách nhiệm cao, gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định đơn vị, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đẩy mạnh PTTĐ, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo động lực để Cục Vận tải và toàn ngành VTQS nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC TÙNG, Cục trưởng Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần