Nguồn cổ vũ đối với các nước thuộc địa

Ngày 7-5-1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, dựng nên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành niềm tự hào, kiêu hãnh cũng như nhiều sự ca ngợi, khâm phục từ bạn bè quốc tế. Tổng thống Mô-đi-bô Cây-ta, Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Ma-li nhân dịp Đoàn sang thăm nước ta, tháng 10-1964 bày tỏ: “Chúng tôi nhiệt liệt ca ngợi vai trò lớn lao của nhân dân Việt Nam anh dũng trong cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị nước ngoài thống trị. Cuộc kháng chiến lâu dài của nhân dân Việt Nam chống đế quốc xâm lược kết thúc với thắng lợi Điện Biên Phủ bất diệt là một nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với tất cả các dân tộc còn chưa thoát khỏi ách thực dân”.

leftcenterrightdel

Nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại của Pháp quân ta thu được trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN 

Chiến thắng Điện Biên Phủ, như ông Ô-ma Ứt-xê-đích, Trưởng phái đoàn quân sự nước Cộng hòa An-giê-ri sang thăm Việt Nam, tháng 5-1959 cho rằng: “Thất bại của thực dân Pháp cổ vũ mạnh mẽ nhân dân An-giê-ri. Thế là nhân dân An-giê-ri sôi sục hoạt động. Lửa cách mạng bùng cháy rất nhanh khắp An-giê-ri. Chiến thắng của nhân dân Việt Nam ở Điện Biên Phủ bảo đảm chắc chắn cho sự chiến thắng trước chủ nghĩa thực dân Pháp của nhân dân An-giê-ri.

Điện Biên Phủ đã giúp cho các dân tộc thuộc địa hãnh diện ngẩng cao đầu. Điện Biên Phủ là lời kêu gọi các dân tộc bị trị tiến lên xung phong chiếm lĩnh các pháo đài cuối cùng của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc trên thế giới. Điện Biên Phủ mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của châu Á và châu Phi”.

“Đối với nhân dân An-giê-ri, Điện Biên Phủ mãi mãi sẽ là một chiến thắng của họ. Điện Biên Phủ đã trả thù cho những liệt sĩ An-giê-ri và mang lại cho người An-giê-ri lòng tự tin sắt đá, cùng với niềm tin tưởng cách mạng An-giê-ri cuối cùng nhất định chiến thắng”. Ông Ô-ma Ứt-xê-đích khẳng định.

Tấm gương chói lọi của các dân tộc bị áp bức

Ca ngợi và khâm phục trước Chiến thắng của quân và dân Việt Nam, đồng chí A-li Y-a-ta, Tổng bí thư Đảng cộng sản Ma-rốc cho rằng: “Đối với nhân dân Ma-rốc chúng tôi cũng như đối với toàn thể nhân dân châu Phi, các bạn đã chứng minh một cách hùng hồn rằng cả đến chủ nghĩa đế quốc ngạo nghễ nhất cũng có thể đánh được và đánh cho tơi bời nữa, mặc dù lực lượng của chủ nghĩa đế quốc và của những đồng minh đông đảo của nó mạnh mẽ như thế nào.

Chúng tôi không thể quên rằng chính là nhờ được những thắng lợi quân sự và kinh nghiệm quý báu của các bạn là nguồn cổ vũ cho nhân dân Ma-rốc chúng tôi cầm vũ khí giành lại độc lập. Và chính là nhờ ánh sáng những bài học của các bạn mà ngày nay nhân dân An-giê-ri dũng cảm và anh em của chúng ta đang chiến đấu với một tinh thần anh dũng đặc biệt; mặc dù bọn thống trị có những âm mưu xảo trá và có những thủ đoạn tàn bạo dã man đến đâu đi nữa thì nhân dân An-giê-ri cũng chắc chắn đi tới thắng lợi cuối cùng”.

Tổng bí thư Đảng cộng sản Ma-rốc khẳng định: “Tấm gương của các bạn đã soi sáng con đường đen tối của các dân tộc châu Phi và những thắng lợi của các bạn…đã mở đường cho phần lớn các quốc gia châu Phi được hưởng nền độc lập”.

Theo đồng chí Buốc-ghi-ba, Tổng thống Tuy-ni-di nhận định: “Cuộc đấu tranh của các bạn là ngọn roi làm thức tỉnh các dân tộc thuộc địa. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một cái mốc trong lịch sử loài người. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử có một sự kiện như vậy”.

Nhân dân các thuộc địa đều nhận thức rõ, Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam như Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”. 

Qua dư luận quốc tế cho thấy, Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là niềm tự hào, kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam, đồng thời coi chiến thắng đó là hồi chuông báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân và là nguồn lực to lớn cho phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh cũng như hàng triệu người bị áp bức trên toàn thế giới.

TUẤN ĐIỆP (lược trích)

- Trích trong cuốn sách Việt Nam-Điện Biên Phủ: Bản hùng ca của thời đại (tr54, 72, 75, 92 nxb Sự Thật).

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.