Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Phim truyện I, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên tổ chức.

leftcenterrightdel
Phim truyện “Tiểu đội hoa hồng” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất được trình chiếu tại Tuần phim. Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân

Các phim được chiếu trong Tuần phim gồm: Phim tài liệu “Ký ức những người truyền lửa” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2019; phim tài liệu “Đồng hành cùng lịch sử” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2024; phim truyện “Tiểu đội hoa hồng” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2023; phim truyện “Đào, phở và piano” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất năm 2023.

Tuần phim gồm 3 hoạt động chính: Chương trình chiếu phim, lễ khai mạc và chương trình giao lưu đoàn làm phim với khán giả.

Bộ phim tài liệu “Ký ức những người truyền lửa” và phim truyện “Đào, Phở và Piano” sẽ được chiếu phục vụ khán giả tại lễ khai mạc vào ngày 24-4, tại rạp chiếu phim Điện Biên Phủ.

Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc ta; nêu cao vai trò, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Thông qua những tác phẩm điện ảnh trình chiếu tại tuần phim lần này góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

KHÁNH HUYỀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.