Các đồng chí!

Bước vào Đông Xuân 1953-1954, thực hiện chủ trương quân sự của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi lớn. Ở đồng bằng Bắc Bộ, chúng ta đã phá tan cuộc càn quét của địch ở phía bắc sông Luộc (Brochet) và đánh bại cuộc tấn công của địch ra tây nam Ninh Bình. Ở Tây Bắc, chúng ta đã chiến thắng quân địch và giải phóng Lai Châu. Ở Trung Lào, Quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta đã cùng Quân đội giải phóng Pathét Lào chiến thắng quân địch trên đường số 12, giải phóng toàn tỉnh Thà Khẹt.

Những thắng lợi đó làm cho quân và dân ta thêm phấn khởi, buộc quân địch phải đối phó lúng túng, đặc biệt là phải phân tán chủ lực lên Điện Biên Phủ và sang Thượng Lào. Như vậy là không những quân địch bị tiêu diệt sinh lực, bị mất đất đai, mà lại bị thất bại trong âm mưu tập trung bộ đội cơ động, buộc phải phân tán bộ đội cơ động lên chiến trường rừng núi để cho quân ta tiêu diệt.

Có thể nói rằng: những điều kiện của chiến dịch Điện Biên Phủ chính là do đường lối quân sự chính xác của Trung ương và những thắng lợi liên tiếp của quân ta đã tạo nên.

leftcenterrightdel

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa lần cuối cùng trước khi phát lệnh nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN 

Bản kết luận của tôi gồm 3 phần:

1. Chiến dịch này là chiến dịch lớn nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta từ trước đến nay.

2. Kế hoạch tác chiến của Tổng quân ủy rất chính xác.

3. Chúng ta phải phát huy mọi điều kiện tất thắng, khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ toàn thắng cho chiến dịch.

I - CHIẾN DỊCH NÀY LÀ CHIẾN DỊCH LỚN NHẤT CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CHÚNG TA TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm hai mục đích:

1. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của địch gồm 13 tiểu đoàn đóng thành tập đoàn cứ điểm, trong đó có 12 tiểu đoàn cơ động tức là 1/3 lực lượng cơ động của địch ở Bắc Bộ, 1/5 lực lượng cơ động của địch trên toàn chiến trường Việt - Miên - Lào.

2. Giải phóng toàn bộ lãnh thổ Tây Bắc và đặt cơ sở để giúp nước bạn giải phóng miền Bắc Thượng Lào, mở rộng và củng cố căn cứ địa kháng chiến của nước bạn ở Thượng Lào.

Ý nghĩa của chiến dịch rất to lớn:

a) Đây là trận công kiên lớn nhất trong lịch sử quân đội ta từ trước đến nay.

Chiến thắng trận này, quân ta tiến từ đánh công kiên với 1, 2 trung đoàn tập trung đến mấy đại đoàn tập trung, từ chưa đánh công kiên có bộ pháo hợp đồng trên một quy mô lớn đến đánh công kiên có nhiều binh chủng phối hợp trên một quy mô lớn, từ tiêu diệt từng cứ điểm 1, 2 đại đội, nhiều nhất là một tiểu đoàn đến tiêu diệt một tập đoàn cứ điểm của địch có 13 tiểu đoàn. 

Trận này thắng lợi sẽ đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong quá trình trưởng thành của quân đội chúng ta và do bước tiến đó, trận công kiên này sẽ có ảnh hưởng nhiều đối với tình hình quân sự sau này.

b) Tiêu diệt được một bộ phận quan trọng sinh lực của dịch như vậy, giải phóng được một vùng đất đai rộng lớn. Như vậy, chúng ta sẽ phá được kế hoạch của tên tướng giặc Nava, tức là kế hoạch mở rộng chiến tranh của đế quốc Pháp - Mỹ, tạo nhiều điều kiện để tiêu diệt sinh lực địch trên khắp các chiến trường toàn quốc. 

Phá kế hoạch Nava như thế nào?

Âm mưu của địch là tập trung bộ đội cơ động ở đồng bằng, ta buộc chúng phải phân tán bộ đội cơ động lên rừng núi để tiêu diệt từng bộ phận.

Âm mưu của địch là phát triển ngụy quân và tiếp viện từ Pháp sang để tăng cường binh lực; ta tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của địch, làm cho binh lực của chúng càng thiếu thốn, làm cho chúng không thoát khỏi nhược điểm căn bản đó. 

Âm mưu của dịch là ra sức bình định đồng bằng Bắc Bộ và các chiến trường miền Nam, thắng lợi của trận này giúp cho các chiến trường đó hoạt động mạnh, tạo điều kiện để tiêu diệt nhiều sinh lực địch và phá âm mưu bình định của địch trên các chiến trường đó.

Âm mưu của địch là cố gắng giành lại chủ động, thắng lợi của trận này làm cho quân địch càng đi sâu vào con đường bị động, làm cho thế chủ động của quân ta ngày càng thêm vững chắc. 

c) Về chính trị, trận này có ảnh hưởng rất lớn.

Đối với tình hình trong nước, nó củng cố thêm hậu phương rộng lớn của chúng ta, đảm bảo cho cuộc cải cách ruộng đất thành công. Thắng lợi của trận này là một hưởng ứng đắc lực và xứng đáng của quân đội nhân dân chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc ở tiền tuyến đối với cuộc tranh đấu vĩ đại của hàng triệu nông dân lao động chống giai cấp phong kiến địa chủ ở hậu phương. 

Trận này diễn ra trong lúc đế quốc Pháp đang gặp nhiều khó khăn ở Việt - Lào - Miên, trong lúc phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam đang sôi nổi, trong lúc phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình và đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam đang lên cao chưa từng thấy. thắng lợi của trận này là một đòn rất nặng đánh vào âm mưu gây chiến của đế quốc Pháp - Mỹ, đồng thời là một cống hiến lớn của quân dân ta cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới.

Tóm lại, do mục đích của chiến dịch, do ý nghĩa quan trọng của nó đối với sự tiến bộ của bộ đội, đối với tình hình quân sự và chính trị trong nước và trên thế giới và do phạm vi phối hợp chiến trường trên toàn quốc, đặc điểm của chiến dịch này là một chiến dịch lớn nhất trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta từ trước đến nay. 

II - KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN CỦA TỔNG QUÂN ỦY LÀ CHÍNH XÁC

Các đồng chí đã thảo luận kế hoạch tác chiến. Càng thảo luận, chúng ta càng nhận thấy kế hoạch đó là chính xác, vì nó căn cứ vào sự phân tích đúng và nhận định về những chỗ mạnh chỗ yếu của địch, về khả năng của bộ đội ta. 

1. Ở Điện Biên Phủ địch có 13 tiểu đoàn, bố trí thành tập đoàn cứ điểm.

a) Những chỗ mạnh của địch là binh lực nhiều, là pháo binh, phi cơ, cơ giới, bộ đội cơ động, là sự yểm hộ lẫn nhau của các cứ điểm; là sự chỉ huy thống nhất trong tập đoàn. 

b) Tuy vậy, chúng bố trí tương đối phân tán. 

Ở trong là khu vực tung thâm, khu vực quan trọng nhất, có chỉ huy sở, pháo binh, sân bay, bộ đội cơ động. Ở ngoài có tuyến đề kháng chính, phía đông và đông bắc thì tương đối mạnh, nhưng phía tây thì sơ hở. 

Tinh thần chiến đấu của binh lính địch thì bạc nhược, vì chúng đã gặp nhiều thất bại trên chiến trường rừng núi.

c) Rồi đây địch tình có thể thay đổi không? Có thể. 

Trước lúc chiến đấu, nếu ta không giữ bí mật, địch có thể thay đổi cách bố trí: chúng có thể tăng cường những vị trí hiện nay còn ít quân, những hướng hiện nay còn sơ hở. Địch cũng có thể tăng viện thêm bộ binh, pháo binh, hay cơ giới. 

Trong khi chiến đấu, chúng cũng có thể thay đổi cách bố trí, có thể tổ chức những cuộc phản kích. Nếu chiến đấu kéo dài chúng có thể cho quân nhảy dù tiếp viện. 

2. Căn cứ vào địch tình như vậy, kế hoạch tác chiến của ta là tập trung tuyệt đối ưu thế binh hỏa lực từ phía tây đột phá, đánh nhanh vào tung thâm Mường Thanh, đồng thời từ phía đông giáp công. 

Trong bước đầu, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tung thâm Mường Thanh và những cứ điểm ở phía tây và tây bắc, sang bước thứ hai, giải quyết bộ phận địch còn lại ở phía đông đông bắc và phía nam (hoặc đồng thời hoặc chia làm hai bước).

Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị như sau:

- Đại đoàn 308 được phối thuộc thêm 2 tiểu đoàn bộ binh (d 910/148, 188/316), 1 đại đội sơn pháo, 1 đại đội 120mm, 1 đại đội 82mm làm nhiệm vụ chủ yếu đột phá vào tung thâm Mường Thanh ở phía tây và tây nam (phạm vi gồm khu vực Mường Thanh và Nà Noọng).

- Đại đoàn 312 được phối thuộc 1 đại đội sơn pháo, 1 đại đội 120mm, 1 đại đội 82mm có nhiệm vụ nhanh chóng tiêu diệt Độc Lập, Bản Kéo, Căng Na (311) rồi đột nhập tiêu diệt toàn bộ quân địch trong khu vực sân bay gồm các cứ điểm 105, 106, 203, 204, 205, 206, 207, 303, 309.

- Đại đoàn 316 (thiếu 1e) được phối thuộc 1 đại đội sơn pháo, 1 đại đội 120mm, 8 khẩu 82mm có nhiệm vụ từ phía đông nhanh chóng tiêu diệt địch ở khu A để phối hợp với hướng chính tiêu diệt quân địch ở khu tung thâm Mường Thanh. 

Sau khi đã tiêu diệt khu A sẽ tùy điều kiện nhanh chóng phát triển tiêu diệt địch ở khu C. Trong khi tác chiến đại đoàn tổ chức lực lượng kiềm chế địch ở đồi E, đồi D. Giám thị địch ở Him Lam. 

- Trung đoàn 45 và trung đoàn 367 tập trung ở phía bắc (Bản Nghịu, Nà Hi) yểm hộ cho bộ binh và pháo binh hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian bắt đầu hoạt động tùy theo sự chuẩn bị sẽ ấn định sau.

Chỉ huy sở chiến dịch ở phía bắc cây số 64 đường Tuần Giáo - Điện Biên, 3 cây số. 

3. Kế hoạch đó là đúng 

Vì chúng ta tập trung binh hỏa lực mạnh nhất của ta đánh vào chỗ sơ hở nhất và quan trọng nhất của địch. 

Vì chúng ta biết lợi dụng những sơ hở của địch để tiêu diệt từ lúc đầu những chỗ mạnh của chúng là đánh thẳng vào khu chỉ huy, làm tê liệt pháo binh, chiếm lĩnh và khống chế sân bay. 

Kế hoạch tác chiến có hai bước, cả hai bước đều quan trọng, nhưng bước thứ nhất có một tác dụng quyết định. Vì vậy, chúng ta phải đem quyết tâm cao độ, khắc phục mọi khó khăn, đánh thắng trong bước thứ nhất, thắng lợi đó sẽ đặt cơ sở cho thắng lợi của toàn chiến dịch. 

Hiện nay, địch tình chưa có triệu chứng thay đổi lớn, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng thay đổi lớn. Chúng ta cần ra sức nắm vững địch tình, để một khi địch tình biến hóa thì kịp thời nắm vững và kịp thời xử lý. 

III - PHẢI PHÁT HUY MỌI ĐIỀU KIỆN TẤT THẮNG, KHẮC PHỤC MỌI KHÓ KHĂN, TRANH THỦ TOÀN THẮNG CHO CHIẾN DỊCH

1. Trong chiến dịch này, chúng ta có nhiều điều kiện tất thắng, đồng thời cũng có nhiều khó khăn.

a) Những điều kiện tất thắng: 

Chúng ta đã có đường lối quân sự sáng suốt của Trung ương, kế hoạch tác chiến chính xác của Tổng quân ủy.

Đi vào thực hiện thì điều kiện tất thắng thứ nhất và cũng là điều kiện quan trọng hơn hết là sức mạnh của bộ đội ta.

Bộ đội ta đã phải trải qua mấy chục cuộc chỉnh huấn và chỉnh quân chính trị, trình độ giác ngộ được nâng cao, lòng yêu nước căm thù giặc sâu sắc, tinh thần chiến đấu được đề cao. Trên cơ sở đó, bộ đội ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. 

Bộ đội ta đã trải qua mấy cuộc chỉnh huấn quân sự và chiến thắng trong mấy chiến dịch lớn, trình độ chiến thuật kỹ thuật tiến bộ hơn trước, nhất là chiến thuật công kiên.

Chúng ta lại có những binh chủng mới tham gia tác chiến. Sức chiến đấu của bộ đội ta sẽ được tăng thêm. 

Trong chiến dịch này, chúng ta tập trung binh hỏa lực mạnh hơn địch: về quân số thì ta mạnh gấp hai lần quân địch, về hỏa lực cầu vồng từ súng cối 81, 82mm trở lên thì ta cũng mạnh gấp hai lần quân địch. 

Với tinh thần chiến đấu của bộ đội như vậy, với kỹ thuật chiến thuật tiến bộ như vậy, với binh hỏa lực tập trung mạnh như vậy, nhất định chúng ta phải chiến thắng. 

Điều kiện tất thắng thứ hai là trong thời gian chuẩn bị chúng ta đã khắc phục được một khó khăn lớn nhất, đó là khó khăn về đường sá vận tải và cung cấp. 

Đường sá Tây Bác bỏ hoang bấy lâu nay, hàng ngày địch lại ném bom dữ dội, với những cuộc ném bom mà chúng cho là lớn nhất từ khi bắt đầu có chiến tranh, chúng tưởng ta không thể sửa chữa được đường sá. 

Nhân dân Tây Bắc bị chúng bóc lột tàn nhẫn hơn 80 năm nay, chúng tưởng nhân dân Tây Bắc không còn lương thực để giúp đỡ chúng ta, mà lương thực ở xa thì không thể vận chuyển đến được. 

Chúng đã lầm to. Chúng ta đã xây đắp và sửa chữa được đường sá, bảo đảm cho xe vận tải, cho trọng pháo và cho cao xạ pháo đi lại. 

Nhân dân Tây Bắc căm thù quân giặc sâu sắc, đã hết lòng ủng hộ bộ đội. Các cán bộ cung cấp, các đơn vị vận tải, các đơn vị công binh và bộ binh có nhiệm vụ chữa đường, các anh chị em dân công đã cố gắng rất lớn. 

Hiện nay, chúng ta đã chuẩn bị đủ điều kiện về cung cấp để chiến dịch có thể bắt đầu. 

b) Tuy nhiên, chúng ta còn có nhiều khó khăn cần khắc phục: 

Khó khăn thứ nhất là quyết tâm của cán bộ và chiến sĩ chưa được thực sự đề cao, gặp hoàn cảnh chiến đấu gay go gian khổ thì quyết tâm đó có thể bị lay chuyển. 

Đó là vì nhận thức về mục đích ý nghĩa của chiến dịch chưa đầy đủ nên chưa thấy rõ trách nhiệm của mình.

Đó là vì nhận thức về điều kiện chiến đấu khách quan có chỗ lệch lạc; hoặc chỉ thấy thuận lợi nên có thể sinh ra lạc quan tếu rồi khi gặp khó khăn thì lại bị quan; hoặc không thấy hết khả năng của ta nên có nhiều lo ngại. 

Đó là vì dự liệu về tình hình địch không đầy đủ, không thấy những cố gắng và cách đối phó của chúng, không thấy những khó khăn cần khắc phục, nên có khuynh hướng giản đơn. 

Khó khăn thứ hai là khó khăn về chiến thuật:

Làm thế nào để tiến quân và chiếm lĩnh vị trí tập kết bí mật?

Làm thế nào để hiệp đồng động tác chặt chẽ?

Làm thế nào để chiến đấu liên tục?

Làm thế nào để đảm bảo sự chỉ huy kịp thời và thông suốt trong hoàn cảnh tình huống diễn biến nhanh chóng và phức tạp?

Nguyên nhân của khó khăn này là từ trước đến nay chúng ta chỉ đánh nhỏ, lần này thì đánh lớn, có nhiều binh chủng phối hợp, chúng ta chưa có kinh nghiệm.

2. Chúng ta có nhiệm vụ đánh thắng tức là có nhiệm vụ dựa vào những điều kiện tất thắng, phát huy những điều kiện tất thắng để khắc phục những khó khăn.

Muốn làm được như vậy, cần phải thực hiện đúng những yêu cầu sau đây:

a) Nâng cao và giữ vững quyết tâm trong mọi tình huống, từ lúc chiến dịch mới bắt đầu cho đến lúc chiến dịch toàn thắng.

Phải giáo dục mục đích ý nghĩa của chiến dịch để mỗi cán bộ, mỗi chiến sĩ nhận rõ trách nhiệm và vinh dự của mình trong chiến dịch.

Phải giáo dục những điều kiện tất thắng và những khó khăn cụ thể để mỗi cán bộ, mỗi chiến sĩ nhận rõ và có kế hoạch phát huy hay khắc phục.

Cán bộ phải có dự kiến về sự diễn biến của tình hình để có chuẩn bị về tư tưởng và kế hoạch.

Các đơn vị bộ binh không được ỷ lại vào pháo binh và cao xạ, phải tự mình khắc phục những khó khăn đối với phi cơ, pháo binh và cơ giới của địch. Nhất là trong lúc đã đánh vào tung thâm thì muốn tiêu diệt địch, chủ yếu là phải dựa vào sức lực của bộ binh. 

Các đơn vị pháo binh và cao xạ pháo phải nhận rõ trách nhiệm yểm hộ bộ binh, phải phát huy tất cả khả năng kỹ thuật của binh chủng để phục vụ bộ binh chiến thắng quân địch.

Các đơn vị công binh phải nhận rõ trách nhiệm phục vụ bộ binh, coi chiến thắng của bộ binh là chiến thắng của mình, hết lòng giúp đỡ bộ binh hoàn thành nhiệm vụ. 

b) Tiến quân và chiếm lĩnh vị trí tập kết phải bí mật.

Phải hết sức giữ bí mật mới giữ được những sơ hở hiện tại của địch, mới tranh thủ tiêu diệt địch trong điều kiện thuận lợi cho ta. Ngược lại, nếu để lộ bí mật tức là chỉ cho địch đối phó và gây khó khăn cho ta.

Giữ bí mật là một nhiệm vụ rất quan trọng, các đơn vị phải có kế hoạch giải quyết cụ thể, nhất là những đơn vị trọng pháo và cao xạ pháo. Các cấp chỉ huy, các cấp ủy của Đảng, các chi bộ phải có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo bộ đội thực hiện đúng yêu cầu này. 

Cụ thể, trong việc bao vây và tập kích bắt tù binh, không được dùng từ súng cối 120mm trở lên. Những đơn vị của Đại đoàn 308 và Đại đoàn 312 có nhiệm vụ theo dõi địch, nhưng không được tập kích bắt tù binh; nhiệm vụ đó để cho bộ đội trinh sát của Bộ và bộ đội của Đại đoàn 316.

Lúc làm đường, hành quân, kéo pháo, phải hết sức giữ bí mật. Chủ trương kéo pháo rất đúng. Chúng ta chủ trương kéo pháo không phải vì chúng ta không làm được đường cho xe chạy, mà chính là để giữ bí mật.

Lúc đến vị trí tập kết và trú quân cũng phải giữ bí mật.

c) Hợp đồng chặt chẽ giữa bộ binh với pháo binh, pháo binh với pháo binh, bộ binh với bộ binh:

Hợp đồng chặt chẽ thì nhất định sẽ chiến thắng quân địch. Hợp đồng không chặt chẽ thì không những không làm tròn nhiệm vụ mà lại còn làm cho ta bị thương vong. 

Muốn hợp đồng chặt chẽ, phải triệt để tuân thủ kỷ luật thời gian và giữ vững thông tin liên lạc.

Hợp đồng giữa bộ binh với bộ binh là cần thiết vì trong trận này ta tấn công địch trên nhiều hướng. Nếu thực hiện được thì dịch không thể nương tựa vào nhau, yểm hộ cho nhau. 

Hợp đồng giữa bộ binh với pháo binh, người cán bộ chỉ huy phải nắm vững thời cơ, lúc pháo binh bắn phá hoại thì phải tích cực chuẩn bị trận địa và tranh thủ tiếp cận. Lúc pháo binh bắn chế áp thì phải nắm vững thời cơ tấn công.

Hợp đồng động tác là một nhiệm vụ, đồng thời là một vinh dự, vì hợp đồng chặt chẽ với đơn vị bạn tức là mình làm tròn nhiệm vụ của mình, đồng thời giúp đơn vị bạn làm tròn nhiệm vụ. Các đơn vị có nhiệm vụ chiến đấu ở cánh đồng bằng phẳng lại cần phải hết sức chú trọng đến vấn đề hợp đồng. 

d) Phòng không, phòng pháo, phòng cơ giới:

Trong chiến dịch này, địch sẽ ra sức phát huy tác dụng của phi cơ, pháo binh, cơ giới để đối phó với ta.

Phòng không, phòng pháo, phòng cơ giới không phải chỉ là nhiệm vụ pháo binh, mà là nhiệm vụ của tất cả các đơn vị, tất cả các binh chủng. 

Các đơn vị bộ binh phải có kế hoạch tự lực đối phó với phi cơ, pháo binh và cơ giới của địch. Cụ thể, phải dùng đội hình phân tán và tích cực đào công sự để đối phó với phi cơ và pháo binh, đồng thời phải tổ chức những bộ đội nhỏ, có vũ khí thích hợp để đánh cơ giới.

e) Nhanh chóng chấn chỉnh bộ đội để chiến đấu liên tục:

Trong chiến dịch này, vì địch có nhiều binh lực và bố trí thành nhiều cứ điểm, cho nên đánh xong một trận phải đánh luôn trận khác, có khi phải đánh 2, 3 trận liền.

Trước đây, trong chiến dịch Hòa Bình và chiến dịch Tây Bắc, chúng ta đã có kinh nghiệm chiến đấu liên tục. Lần này, yêu cầu chiến đấu liên tục cao hơn, nên phải ra sức áp dụng và phát triển những kinh nghiệm cũ, phải có kế hoạch cụ thể để chuẩn bị về tư tưởng cũng như về tổ chức.

f) Đối với cán bộ chỉ huy, yêu cầu phải:

- Tổ chức chiến đấu chu đáo, tỉ mỉ, chống tác phong đại khái, không kiểm tra đôn đốc.

- Nhanh chóng nắm tình huống và xử lý kịp thời.

- Bình tĩnh, dũng cảm, giữ vững quyết tâm trong mọi tình huống gay go phức tạp.

Đối với cán bộ và đảng viên nói chung, yêu cầu phải luôn làm gương mẫu cho anh em đồng đội, giúp đỡ anh em cùng làm tròn nhiệm vụ.

Đó là 6 yêu cầu đối với toàn thể cán bộ và bộ đội.

Để đảm bảo sự chỉ huy kịp thời và thông suốt trong mọi tình huống, yêu cầu đối với các cơ quan tham mưu, chính trị, cung cấp như sau:

Đối với cơ quan tham mưu, yêu cầu phải:

Một là luôn luôn nắm vững tình hình địch. Hiện nay, phải nắm vững tình hình cụ thể của địch trong tung thâm và ở tuyến ngoài. Địch còn có thể thay đổi, nên phải nắm cho vững và kịp thời. Đối với vấn đề địch rút hay không, tuy hiện chưa có triệu chứng gì, nhưng không nên có định kiến là nhất định địch không rút.

Hai là nắm vững tình hình ta.

Trong chiến dịch này, chúng ta có nhiều đơn vị, nhiều binh chủng, hoàn cảnh chiến đấu liên tục, tình hình bộ đội sẽ biến hóa nhanh chóng. Phải có kế hoạch nắm vững tình hình ta, nắm vững từng ngày từng giờ, nắm vững từng đơn vị.

Ba là bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nhất là về điện thoại.

Đối với cơ quan chính trị, yêu cầu phải:

Một là động viên đầy đủ, quán triệt quyết tâm của Trung ương và Tổng quân ủy xuống mỗi cán bộ và chiến sĩ, nắm vững những biến hóa về tư tưởng và kịp thời lãnh đạo.

Hai là kết hợp việc lãnh đạo tư tưởng, giải quyết tư tưởng với việc lãnh đạo tổ chức để bảo đảm những yêu cầu cụ thể về giữ bí mật, về hợp đồng động tác, về chiến đấu liên tục, về phòng không, phòng pháo, phòng cơ giới, v.v…

Ba là thưởng phạt kịp thời và nghiêm minh, bảo đảm sự chấp hành kỷ luật chiến trường, bảo đảm sự chấp hành mệnh lệnh.

Đối với cơ quan cung cấp, yêu cầu phải:

Một là bảo đảm lương thực đạn dược cho đầy đủ để chiến đấu liên tục.

Chuẩn bị chiến dịch có thể kéo dài hàng tháng.

Hai là tải thương nhanh chóng, chăm sóc và điều trị thương binh chu đáo để thương binh có thể mau trở về đơn vị.

Các đồng chí,

Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng, nhất định chúng ta phải đánh thắng.

Để bảo đảm cho các đơn vị chấp hành nghiêm túc những mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, để bảo đảm cho mỗi người cán bộ và chiến sĩ nhận rõ trách nhiệm của mình trước toàn quân, toàn dân, toàn Đảng, để bảo đảm cho tất cả các đơn vị bộ binh phát huy đến cao độ tinh thần chiến đấu dũng cảm; để bảo đảm cho các binh chủng đặc biệt phát huy đến cùng khả năng kỹ thuật để phục vụ bộ binh, Tổng quân ủy quyết định ban bố kỷ luật chiến trường.

Các cơ quan chính trị có nhiệm vụ chấp hành kỷ luật đó.

Các đồng chí,

Chúng ta sắp ra mặt trận để tham gia một chiến dịch lớn nhất trong lịch sử quân đội ta từ trước đến nay.

Chúng ta sắp ra mặt trận để thực hiện kế hoạch tác chiến của Tổng quân ủy, thực hiện nhiệm vụ vinh quang do Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch giao cho.

Chúng ta tin tưởng ở sự chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch.

Chúng ta tin tưởng ở sức chiến đấu của cán bộ và bộ đội.

Nhất định chúng ta sẽ giữ vững quyết tâm từ đầu đến cuối, chiến đấu dũng cảm, tranh thủ toàn thắng cho chiến dịch, mở một thời kỳ chiến đấu mới cho quân đội nhân dân chúng ta, để xứng đáng với sự tin cậy của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch.

 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.