Hệ thống SAMP/T, được phát triển bởi tập đoàn liên doanh Pháp-Italy Eurosam, cung cấp khả năng phòng thủ bằng tên lửa đất đối không tầm trung cho lực lượng không quân và vũ trụ Pháp cũng như quân đội Italy chống lại máy bay và một số tên lửa đạn đạo. SAMP/T đã được triển khai hoạt động trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Chương trình mới sẽ giúp nâng cấp hệ thống hiện có nhằm đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa mới, qua đó cũng sẽ cải thiện đóng góp của SAMP/T đối với khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo của NATO.

HÀ LAN