Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao sự hiểu biết để giải quyết hiệu quả các thách thức an ninh chung. INDRA ban đầu là cuộc tập trận hải quân song phương giữa các lực lượng hải quân của Ấn Độ và Nga vào năm 2003, nhưng nay mở rộng thành quy mô 3 quân chủng với độ thành thục lớn hơn, tính phức tạp cao hơn và nhiều thành phần tham gia hơn. Các bài tập sẽ tập trung vào hoạt động tiếp tế, diễn tập phòng không, hỏa lực mặt nước, các hoạt động lên tàu, khám xét và bắt giữ (VBSS) và các thủ tục chiến thuật khác.

TTXVN