Lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào cơ quan phát triển và mua sắm quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ là Cơ quan Công nghiệp quốc phòng (SSB), Chủ tịch Ismail Demir của SSB cùng 3 nhân viên khác. Các dự án chung hay hoạt động chuyển giao công nghệ giữa công ty Mỹ và các công ty Thổ Nhĩ Kỳ liên quan SSB sẽ bị cấm. Lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ được công bố dựa theo đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt (CAATSA). Đây là lần đầu tiên đạo luật này được sử dụng chống lại một thành viên trong liên minh NATO.

THẾ LONG